Những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay

Những hạn chế, bất cập trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn học, nghệ thuật hiện nay

(TG) - Hơn 10 năm trước, ngày 16-6-2008 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đã ra Nghị quyết 23 - NQ/TW về “Xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng với tình hình mới của đất nước” (NQ 23). Đây là một Nghị quyết quan trọng của Đảng về văn học, nghệ thuật thiết thực phục vụ cho nghiệp xây dựng con người mới Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ...

[Infographics] Việt Nam đồng hành cùng ASEM nâng tầm hợp tác

[Infographics] Việt Nam đồng hành cùng ASEM nâng tầm hợp tác

Qua hơn hai thập kỷ tham gia, Việt Nam luôn là một thành viên năng động và có trách nhiệm, ghi những dấu mốc có ý nghĩa trong chặng đường phát triển của Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM). Sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên và tham gia tích cực vào ASEM đã đem lại nhiều lợi ích...

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29

(TG)- Sáng ngày 15/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong...

Người Chủ nhiệm bản lĩnh

Người Chủ nhiệm bản lĩnh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) Tạ Văn Sơn nhiều năm qua luôn phát huy bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phát hiện, xử lý vi phạm đối với các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé, qua đó đã tạo dựng niềm tin...

Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội

Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội

Các phương tiện truyền thông xã hội là địa hạt mới trên mặt trận tư tưởng, nơi các thế lực thù địch xem không gian mạng như một thứ “quyền lực thứ năm”, bên cạnh “quyền lực thứ tư” là báo chí, để ráo riết và triệt để lợi dụng phát tán trên diện rộng các luận điệu xuyên tạc trắng trợn hoặc núp bóng...

Ngành kiểm tra Đàng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

Ngành kiểm tra Đàng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

(TG) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10-1930 đã ghi...

Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam

Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam

(TG)-Từ ngày 16 đến ngày  17-10-2018, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo trao đổi lý luận thường niên lần thứ 8 giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề "Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay". TG xin trân trọng giới thiệu phát biểu đề...

Tiêu điểm

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: "Tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm"

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: "Tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm"

Ngày 18/10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp đại diện 30 hộ dân ở khu 4,3ha đất thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng bị thu hồi...

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trong tác phẩm Thà ít mà tốt (2-3-1923), V.I.Lê-nin đã nêu vấn đề thống nhất giữa cơ quan của Đảng Cộng sản cầm quyền với cơ quan chính quyền. “Làm thế nào có thể kết hợp được một cơ quan đảng với một cơ quan chính quyền xô viết?”, “Phải...

Liên kết website

Xem nhiều nhất