Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo TW quán triệt NQTW 4 cho quần chúng

Ngày 9/5, Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) cho tất cả các công nhân viên chức cơ quan chưa phải là đảng viên. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường vụ Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Các học viên cũng đã tham gia thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý kiến với tổ chức Đảng, với đảng viên trên cơ sở đối chiếu với quy định về những điều đảng viên không được làm, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng sự thật, khách quan, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, không né tránh, nể nang, xuê xoa.

Thông qua hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần này, toàn thể công nhân viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thể cơ quan ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở đó, thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến với tổ chức Đảng, với đảng viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(TG)-Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.