Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo TW quán triệt NQTW 4 cho quần chúng

Ngày 9/5, Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) cho tất cả các công nhân viên chức cơ quan chưa phải là đảng viên. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường vụ Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Các học viên cũng đã tham gia thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý kiến với tổ chức Đảng, với đảng viên trên cơ sở đối chiếu với quy định về những điều đảng viên không được làm, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm với tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng sự thật, khách quan, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, không né tránh, nể nang, xuê xoa.

Thông qua hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần này, toàn thể công nhân viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thể cơ quan ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở đó, thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến với tổ chức Đảng, với đảng viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.