Giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Dự cuộc giao lưu có các đồng chí lãnh đạo Ðảng, chính quyền, công đoàn của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua VI; đại diện Công đoàn viên chức Việt Nam cùng hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức dự.

Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua VI Công đoàn viên chức Việt Nam đã phát biểu nhiều ý kiến, trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động công đoàn ở cơ sở; tổ chức phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy dân chủ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và các Nghị quyết T.Ư 4, 5 của Ðảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được giao. Công đoàn các đơn vị thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ðồng thời chăm lo cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên... Tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Theo Nhân Dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(TG)-Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.