Lạng Sơn: kết quả 5 năm thực hiện tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn khen thưởng đối với 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2017. 

Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-TW; tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đẩy mạnh tuyên truyền qua đa dạng các hình thức như: hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hội nghị, tập huấn, đối thoại trực tiếp, tổ chức hội thi, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh... 

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải 70 văn bản chỉ đạo, điều hành và hơn 360 tin, bài; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống” và đã đăng tải, phát sóng trên 1000 tin, bài, phóng sự; Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh đăng tải gần 330 văn bản và 950 tin, bài về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đã dựng 22 pano cỡ lớn, treo gần 500 băng zôn ở các vị trí thuận lợi, đông dân cư đi lại, tại các cơ sở khám chữa bệnh, UBND xã, phường, thị trấn ở các vị trí thuận lợi, đông dân cư đi lại, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, UBND xã, phường, thị trấn. Cấp phát gần 230.000 tờ gấp, 1.000 áp phích; 4.000 bìa gài tài liệu, hơn 14.000 cuốn tài liệu với những nội dung cơ bản, dễ hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phát hành đến các doanh nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số đơn vị trường học và nhân dân. Gửi biếu hơn 70.000 số báo và tạp chí Bảo hiểm xã hội đến một số cơ quan, đơn vị có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW góp phần tích cực mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết tháng 12/2017, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 742,5 nghìn người; số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt trên 746 nghìn người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh Lạng Sơn đạt 96,04% dân số, tăng 10% so với năm 2012, vượt 6,04% so với chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao. Công tác giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đầy đủ, đúng chế độ, chính sách, kịp thời gian quy định; quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, xâm tiêu tiền chi trả. Từ năm 2012 đến tháng 12/2017, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng hơn 6,6 nghìn tỷ đồng. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý chặt chẽ, từ năm 2012 đến năm 2016, quỹ bảo hiểm y tế của tỉnh Lạng Sơn đều cân đối được và có kết dư. Từ năm 2012 đến hết tháng 12/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thanh toán cho trên 5,4 triệu lượt người khám bệnh, chữa bệnh, với tổng chi phí đã thanh toán hơn 1,8 nghìn tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tần suất thông tin cao, phạm vi thông tin được thực hiện rộng rãi đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn. Nội dung tuyên truyền được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh các định hướng, kết quả hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hình thức thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phong phú, sáng tạo, nhiều hình thức truyền thông mới được triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến thức, thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của xã hội, nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội từng bước đầy đủ hơn. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định; lộ trình của chiến lược bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân; góp phần củng cố niềm tin trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, từng bước tạo ý thức tự nguyện, tự giác tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các tầng lớp nhân dân./.

Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.