Thảo luận, làm rõ quan điểm mới về xây dựng "thế trận lòng dân"

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; nguyên Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, nguyên Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các tổng cục cùng các lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan, nhà khoa học trong quân đội ở khu vực phía Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng về “lòng dân", "thế trận lòng dân", xây dựng "thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới; những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và hệ thống chính trị nước ta hiện nay về xây dựng “thế trận lòng dân".

Các đại biểu đề xuất các yêu cầu, giải pháp thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân," tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới...

Hội thảo được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua đẩy mạnh học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn cao, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay.