• Đại hội XII của Đảng với vấn đề nền tảng tư tưởng phát triển xã hội

  Đại hội XII của Đảng với vấn đề nền tảng tư tưởng phát triển xã hội

  (TG) - Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động là đặt trong sự kiên định sáng tạo và biện chứng của sự phát triển. Con đường phát triển ở Việt Nam không đồng nghĩa với sự đa nguyên ý thức hệ. Trình độ dân chủ phụ thuộc vào bản chất của chế độ chính trị, vào bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của đảng chính trị cầm quyền, trình độ dân trí,… chứ không phụ thuộc vào số lượng chính đảng và các luồng tư tưởng, lý luận. Chưa có và sẽ không bao giờ có một hệ tư tưởng, lý luận nào khả dĩ có khả năng đưa dân tộc ta phát triển theo mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Thời gian qua, trên một vài trang mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh phản cảm được gán ghép cho là của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và trong hòa bình.

 • Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Thời gian qua, trên một vài trang mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh phản cảm được gán ghép cho là của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và trong hòa bình.

 • Sự thật không thể bác bỏ

  Sự thật không thể bác bỏ

  Đảm bảo tự do báo chí và tự do Internet luôn là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 • Tự do Internet ở Việt Nam là sự thật không thể bác bỏ

  Tự do Internet ở Việt Nam là sự thật không thể bác bỏ

  Từ nhiều năm qua, mỗi khi đất nước có những sự kiện chính trị hoặc đối ngoại quan trọng, trên một số trang mạng Internet lại xuất hiện những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Đảng và Nhà nước ta nhằm chống phá chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận những thành tựu phát triển của đất nước...

 • Vạch trần âm mưu của lực lượng phản động chống phá Việt Nam

  Vạch trần âm mưu của lực lượng phản động chống phá Việt Nam

  Trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Việt Nam, báo An ninh của Bộ An ninh Lào, đã đăng tải loạt bài về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền cũng như các sự kiện thời sự diễn ra trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc cuộc bầu cử ​Đại biểu ​Quốc hội khóa XIV của Việt Nam nói riêng và chống phá cách mạng Việt Nam nói chung, qua đó, giáo dục ý thức giác ngộ cách mạng, tinh thần cảnh giác của người dân và lực lượng an ninh Lào trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch."

 • Thành công của ý chí, tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của toàn dân

  Thành công của ý chí, tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của toàn dân

  Sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, chu đáo theo đúng quy định của pháp luật, hôm qua (22-5), cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong phạm vi cả nước và thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

 • Cảnh giác trước những thông tin xấu, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

  Cảnh giác trước những thông tin xấu, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

  (TG)- Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc ba vòng hiệp thương, ngày 26/4/2016, Văn phòng Quốc hội đã họp báo công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, đại biểu do Trung ương chiếm tỷ lệ 38,97%; 204 người dân tộc thiểu số, chiếm 23,34%; 268 người dưới 40 tuổi, chiếm 30,80%; 97 người ngoài Đảng chiếm 11,155; 11 người tự ứng cử.

 • Sự lãnh đạo của Đảng-nhân tố quyết định bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

  Sự lãnh đạo của Đảng-nhân tố quyết định bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

  Nền dân chủ vô sản gắn chặt với cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, cho nên, nó chỉ có thể được thực hiện bằng con đường thiết lập quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản đối với toàn bộ xã hội thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Chỉ có giai cấp vô sản và Đảng tiên phong của mình, với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng nhân dân lao động mới có khả năng thiết lập được nền chuyên chính vô sản, vừa bảo đảm dân chủ và lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng lao động, vừa triệt tiêu mọi khả năng phục hồi chế độ bóc lột và nô dịch...

 • Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo

  Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo

  Trong lúc Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương đang nỗ lực cao độ để xử lý khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng ở các tỉnh ven biển miền Trung, những ngày qua, một số đối tượng xấu lại cố tình lôi kéo người dân, tìm cách “lái” sự việc sang hướng gắn với động cơ chính trị, từ đó mà kích động các cuộc tụ tập, tuần hành.

 • Bộ mặt thật của tổ chức Việt Tân sau chiêu bài “bảo vệ môi trường”

  Bộ mặt thật của tổ chức Việt Tân sau chiêu bài “bảo vệ môi trường”

  Trong các ngày Chủ nhật 1/5 và 8/5 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tụ tập đông người dẫn đến gây rối trật tự công cộng dưới chiêu bài "bảo vệ môi trường" nhân sự cố cá chết bất thường tại các tỉnh miền Trung.

 • Cần lên án và nghiêm trị những kẻ tổ chức gây rối

  Cần lên án và nghiêm trị những kẻ tổ chức gây rối

  Trong các ngày chủ nhật 1/5 và 8/5 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tụ tập đông người dẫn đến gây rối trật tự công cộng dưới chiêu bài "bảo vệ môi trường " nhân sự cố môi trường làm cá chết bất thường tại các tỉnh bắc miền Trung.

 • Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet hiện nay

  (TG)- Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng mạng internet, các trang mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, một trong những nội dung quan trọng hiện nay là đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống DBHB trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên báo, tạp chí điện tử.

 • Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận

  Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận

  71 năm về trước, ngày 9-5-1945 đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, là chiến thắng vĩ đại của văn minh nhân loại trước chủ nghĩa phát xít bạo tàn. Thành quả đó có vị trí, vai trò to lớn của Hồng quân và nhân dân Liên Xô - đó là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận!

 • Không được lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối

  Không được lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối

  Việc hải sản chết bất thường, hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân ở ven biển một số tỉnh miền Trung thời gian qua là sự cố môi trường biển trên diện rộng, phức tạp, lần đầu tiên xảy ra ở nước ta.