• Tăng cường sức đề kháng để phòng, chống văn hóa xấu độc, ngoại lai

  Tăng cường sức đề kháng để phòng, chống văn hóa xấu độc, ngoại lai

  Không rùm beng ồn ĩ, không hô hào, kích động ào ạt, mà cuộc “xâm lăng văn hóa” diễn ra từ từ, ngấm ngầm, dai dẳng, nhưng vô cùng tai hại. Nếu không sớm nhận diện, tỉnh táo và có biện pháp phòng ngừa từ xa, văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ đứng trước thử thách “sinh tử” bởi “cuộc chiến mềm” đầy mưu mô, tính toán của các thế lực thù địch. 

 • Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

  Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

  Cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới, hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Ấm áp tình quân với Đảng

  Ấm áp tình quân với Đảng

  Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 • Hưng Yên: nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác tư tưởng

  Hưng Yên: nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác tư tưởng

  (TG)-Theo đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, công tác tuyên giáo phải đi trước một bước để tuyên truyền, khơi thông về tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội

  (TG) - Việc “tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng” đối với Quân đội nhân dân chỉ có thể đảm bảo khi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội được giữ vững và nâng cao chất lượng, nhất là trong bối cảnh và tình hình hiện nay. 

 • “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng”

  “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện

  (TG)- Hội thảo là hình thức đấu tranh trực tiếp với các quan điểm thù địch, luận điệu xuyên tạc, lợi dụng cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

 • Thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế

  Thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế

  Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG). Mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của việc làm ấy được thể hiện rất rõ ràng. Thế nhưng ngay sau đó, trên một vài trang mạng ở nước ngoài đã xuất hiện những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc việc làm ấy của Quốc hội Việt Nam.

 • Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

  Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

  Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để đưa lên in-tơ-nét. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

 • Giữ vững bản chất cách mạng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Giữ vững bản chất cách mạng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vừa nêu ra mới đây là: “Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”.

 • Phát huy tiềm lực của người Việt Nam ở nước ngoài

  Phát huy tiềm lực của người Việt Nam ở nước ngoài

  Hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc. Vì thế việc trở về, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước là nguyện vọng của rất nhiều người. Có thể nói, chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để tâm nguyện đó trở thành hiện thực.

 • Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm: Quyết tâm lớn của Đảng

  Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm: Quyết tâm lớn của Đảng

  Một trong những yêu cầu lớn đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đồng thời với việc triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm về cán bộ và công tác cán bộ nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân.

 • Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

  Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

  Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

 • Trước mỗi vấn đề từng người dân cần suy tính kỹ lưỡng

  Trước mỗi vấn đề từng người dân cần suy tính kỹ lưỡng

  Thời gian gần đây, tình trạng một số người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn một số tỉnh miền Trung thực sự là điều rất đáng lo ngại. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, những khó khăn và thiệt hại không nhỏ về kinh tế, về việc làm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận người dân ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra là điều hết sức đáng trách, đáng bị phê phán. 

 • Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (kỳ II)

  Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (kỳ II)

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí trước hết bắt đầu từ người làm báo. Nếu mỗi người làm báo nhận thức nghiêm túc về vai trò xã hội, trách nhiệm với bạn đọc, ý nghĩa tích cực của báo chí với sự phát triển xã hội và con người,… thì sẽ tự ý thức nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp

 • Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

  Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục

  Một trong những vấn đề quan trọng được thẳng thắn chỉ ra và thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng vừa qua là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bài viết tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng,… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.