• Vẫn là trò xuyên tạc, lừa bịp dư luận

  Hiện tượng mượn danh đấu tranh cho dân chủ của một số phần tử cơ hội chính trị ở Việt Nam lâu nay không còn lạ đối với dư luận. Những người này thường nhân cơ hội trong nước xảy ra một sự việc gì đó thì dựa vào để viết bài, tung lên mạng xã hội, hoặc đăng tải trên một số trang tin lâu nay vẫn có tư tưởng thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam.

 • Sự mập mờ của một vị tiến sĩ

  Mới đây, trang điện tử BBC tiếng Việt cho đăng tải đoạn phỏng vấn một vị “tiến sĩ, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Viện Chiến lược quốc tế tại Xin-ga-po”. Ông tiến sĩ này trả lời BBC về vấn đề đổi mới chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyển từ “một đảng lãnh đạo thành đa đảng đối lập”. 

 • Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, đánh giá cao vai trò của Quốc hội

  Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, đánh giá cao vai trò của Quốc hội

  Trong khi tuyệt đại đa số người dân Việt Nam luôn đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào Quốc hội khóa XIV vừa được bầu ra và đang tiến hành kỳ họp thứ nhất để bàn bạc, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, thì một số ý kiến lạc lõng lại xuất hiện, phản ánh rất hồ đồ, phiến diện, cực đoan, không đúng thực tế đang diễn ra.

 • Sự xuyên tạc của “Hội ân xá quốc tế” không phủ nhận được chính sách, pháp luật Việt Nam về nhân quyền

  Sự xuyên tạc của “Hội ân xá quốc tế” không phủ nhận được chính sách, pháp luật Việt Nam về nhân quyền

  Cách đây không lâu, tổ chức có cái tên rất kêu (và dễ gây ra ngộ nhận cho người đọc là một tổ chức của LHQ), “Hội ân xá quốc tế” (Amnesty Intenational-AXQT) đã đưa ra một bản “báo cáo” về tình trạng tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam.

 • Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội

  Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội

  Công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhu cầu được thông tin và tiếp cận thông tin của người dân luôn được chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng. Đặc biệt, sự phát triển của internet đem lại những lợi ích to lớn cho người dân và góp phần quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. 

 • Nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta trong 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Bình Thuận: thí điểm tổ định hướng dư luận trên Internet

  Bình Thuận: thí điểm tổ định hướng dư luận trên Internet

  (TG)-Thực  hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác tuyên giáo toàn khóa, Ban Tuyên giáo Tinh ủy Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch công tác tổ chức thí điểm “Tổ định hướng thông tin, dư luận về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Bình Thuận trên Internet” (Tổ định hướng).

 • Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, kích động chống phá

  Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, kích động chống phá

  Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 • Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, kích động chống phá

  Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, kích động chống phá

  Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 • Vì con người và cho con người là mục tiêu Việt Nam luôn hướng tới

  Vì con người và cho con người là mục tiêu Việt Nam luôn hướng tới

  Vì con người và cho con người là mục tiêu hướng tới của mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, khi người dân gặp các sự cố thiên tai, tai nạn, môi trường... gây thiệt hại về người và tài sản, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể của Việt Nam luôn hướng đến người dân, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

 • Đại hội XII của Đảng với vấn đề nền tảng tư tưởng phát triển xã hội

  Đại hội XII của Đảng với vấn đề nền tảng tư tưởng phát triển xã hội

  (TG) - Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động là đặt trong sự kiên định sáng tạo và biện chứng của sự phát triển. Con đường phát triển ở Việt Nam không đồng nghĩa với sự đa nguyên ý thức hệ. Trình độ dân chủ phụ thuộc vào bản chất của chế độ chính trị, vào bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của đảng chính trị cầm quyền, trình độ dân trí,… chứ không phụ thuộc vào số lượng chính đảng và các luồng tư tưởng, lý luận. Chưa có và sẽ không bao giờ có một hệ tư tưởng, lý luận nào khả dĩ có khả năng đưa dân tộc ta phát triển theo mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Thời gian qua, trên một vài trang mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh phản cảm được gán ghép cho là của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và trong hòa bình.

 • Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang

  Thời gian qua, trên một vài trang mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh phản cảm được gán ghép cho là của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và trong hòa bình.

 • Sự thật không thể bác bỏ

  Sự thật không thể bác bỏ

  Đảm bảo tự do báo chí và tự do Internet luôn là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 • Tự do Internet ở Việt Nam là sự thật không thể bác bỏ

  Tự do Internet ở Việt Nam là sự thật không thể bác bỏ

  Từ nhiều năm qua, mỗi khi đất nước có những sự kiện chính trị hoặc đối ngoại quan trọng, trên một số trang mạng Internet lại xuất hiện những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Đảng và Nhà nước ta nhằm chống phá chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận những thành tựu phát triển của đất nước...