• Bài 2: Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Bài 2: Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  (Tiếp theo và hết) Dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phản ánh quyền dân chủ, vừa phản ánh mục đích dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, vận dụng thực hành dân chủ trong xã hội. Chỉ có thực hành dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thì quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mỗi cá nhân mới được thực hiện trên thực tế, loại trừ được dân chủ cực đoan, mất dân chủ.

 • Bài 1: Thực hành dân chủ tự giác, có mục đích

  Bài 1: Thực hành dân chủ tự giác, có mục đích

  Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến dưới “danh nghĩa nhân dân”, phản ánh “lòng dân với việc góp ý”... Thoảng qua, tưởng như đó là những ý kiến tâm huyết, nhưng bên trong lại có những nội dung xuyên tạc, phủ nhận quá trình thực hành dân chủ của Đảng, vu cáo, nói xấu Đảng ta, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của đảng viên và nhân dân. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, mưu đồ xấu đó.

 • Nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử Việt Nam

  Vừa qua, một quỹ văn hóa ở Việt Nam đã trao giải thưởng năm 2015 cho một số tác giả, trong đó có K. Tay-lo (K. Taylor) - một sử gia Mỹ. Trong diễn văn tại lễ trao giải, người thay mặt tổ chức này nói: “Keith Taylor là một trong những nhà Việt Nam học nổi tiếng nhất, cả ở Việt Nam, cả ở nước ngoài” và “cảm ơn Keith Taylor vì tình yêu chân chính và nỗ lực trằn trọc của ông cho khoa học lịch sử Việt Nam, cho Việt Nam”. Vậy K. Tay-lo là ai, ông ta đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam như thế nào? Bài viết của tác giả Nguyễn Đình sẽ giúp trả lời các câu hỏi, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 • Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  (TG)-Luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội và công an luôn là chủ đề được các thế lực thù địch và “diễn biến hòa bình” xác định là một nội dung trọng tâm để chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung xuyên tạc và những thủ đoạn xảo quyệt cần phải được vạch trần.

 • Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phản ánh quyền dân chủ, vừa phản ánh mục đích dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, vận dụng thực hành dân chủ trong xã hội. Chỉ có thực hành dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thì quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mỗi cá nhân mới được thực hiện trên thực tế, loại trừ được dân chủ cực đoan, mất dân chủ.

 • Thực hành dân chủ của Đảng ta

  Thực hành dân chủ của Đảng ta

  Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến dưới “danh nghĩa nhân dân”, phản ánh “lòng dân với việc góp ý”... Thoảng qua, tưởng như đó là những ý kiến tâm huyết, nhưng bên trong lại có những nội dung xuyên tạc, phủ nhận quá trình thực hành dân chủ của Đảng, vu cáo, nói xấu Đảng ta, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của đảng viên và nhân dân. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, mưu đồ xấu đó.

 • Tỉnh táo với những thông tin “bàn tán” về Đại hội XII của Đảng

  Tỉnh táo với những thông tin “bàn tán” về Đại hội XII của Đảng

  Trong dịp Đảng ta chuẩn bị cho Đại hội XII, nhất là từ khi Đảng ta công bố rộng rãi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân, nhiều trang mạng ở trong nước và ngoài nước đã xuất hiện những thông tin thất thiệt, bài viết về chủ đề Đại hội XII với mục tiêu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hệ tư tưởng XHCN, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Phòng chống “diễn biến hòa bình” , bạo loạn chính trị là nhiệm vụ quan trọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII

  Phòng chống “diễn biến hòa bình” , bạo loạn chính trị là nhiệm vụ quan trọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII

  (TG)-Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và quốc phòng- an ninh,... Trong đó, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.

 • Chiêu thức mới cũng không thể lòe người

  Trong những năm gần đây, để gia tăng tính nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch đã trực tiếp tiến công vào quan niệm của chúng ta về “diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch cho rằng, quan niệm của chúng ta về “diễn biến hòa bình” là “quan điểm chính trị lạc hậu, phản khoa học, đẩy lùi sự phát triển”. Theo họ, những cái gọi là quan niệm (hay quan điểm) về “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là do chúng ta “cố tình đặt ra” để hù dọa nhân dân và che giấu khuyết điểm.

 • Một báo cáo sai sự thật

  Một báo cáo sai sự thật

  Ngày 14-10 vừa qua, Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế” (BCTDTGQT) năm 2014. Báo cáo này do Bộ Ngoại giao soạn thảo, trên danh nghĩa BCTDTGQT là một cơ chế nội bộ của Hoa Kỳ. Sau sự đánh giá, báo cáo này đưa ra các khuyến nghị về chính sách đối với Chính phủ.

 • Chấm dứt luận điệu thiếu thiện chí về tự do tôn giáo ở Việt Nam

  Chấm dứt luận điệu thiếu thiện chí về tự do tôn giáo ở Việt Nam

  Quan tâm và bảo đảm các quyền con người cho mọi người dân Việt Nam luôn là ưu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 • Phê phán những ý kiến sai trái cũng là bảo vệ những góp ý lành mạnh

  Phê phán những ý kiến sai trái cũng là bảo vệ những góp ý lành mạnh

  Đảng ta đã công bố dự thảo các văn kiện để mong muốn đón nhận, tiếp thu, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trong khi nhiều người dân đã đóng góp, hiến kế được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thì cũng đã xuất hiện những ý kiến phiến diện, lệch lạc, thậm chí xuyên tạc quá khứ, bôi nhọ hiện tại và phủ nhận con đường đi tới tương lai của đất nước.

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận

  Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận

  Thời gian gần đây, nhân dịp đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết đưa ra những "lập luận" rằng: Do “vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam” nên “song song với những công trạng họ lập được, Đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên hậu quả thảm khốc cho cả nước”; “Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả năng quản trị đất nước”. Họ rêu rao, Đảng "không được sự ủng hộ của nhân dân”… từ đó đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Sự thật có phải như vậy không?

 • Tích cực đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

  Tích cực đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

   Từ ngày 29-9 đến 1-10, Đoàn kiểm tra Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tiến hành kiểm tra các đơn vị thuộc Quân khu 1, Quân khu 2, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần về thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”; Chỉ thị 317 và Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 • Quyền lập hội luôn được tôn trọng, thực thi tại Việt Nam

  Quyền lập hội luôn được tôn trọng, thực thi tại Việt Nam

  Quyền lập hội cũng không phải chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 2013 như một số người lầm tưởng. Đây là một trong những quyền cơ bản của công dân Việt Nam được ghi nhận xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp được Quốc hội Việt Nam thông qua từ trước đến nay.