• Tổ chức khủng bố Việt tân không thể chối bỏ tội ác (Kỳ I)

  Trong những năm qua, với chiêu bài “bất bạo động”, tổ chức khủng bố Việt tân đã tiến hành rất nhiều thủ đoạn đen tối nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. 

 • Đằng sau “Tuyên bố” của những “tổ chức” mạng

  Đằng sau “Tuyên bố” của những “tổ chức” mạng

  Thời gian gần đây, khi tình hình thế giới, khu vực và trong nước trở nên “nóng” hơn và phức tạp hơn, nhất là nhiều sự kiện diễn ra liên quan đến chủ quyền biển, đảo và tự do hàng hải ở Biển Đông, nhiều “tổ chức” ảo (trên mạng), không có tư cách pháp nhân đã ra “Tuyên bố”, “ký tên” ảo với nhiều động cơ bất chính. Chẳng hạn như các “Tuyên bố”: Hoa Kỳ đưa tàu khu trục USS Lassen vào Biển Đông; “Tuyên bố” về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình”; “Tuyên bố… về dự thảo “Luật về Hội”…

 • Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt tân

  Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt tân

  Thời gian gần đây, qua nhiều thủ đoạn và hình thức khác nhau, tổ chức khủng bố Việt tân tăng cường các hoạt động chống phá ở Việt Nam, mà sự kiện ngày 20-10 cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Thị Phi sau khi phát hiện trong máy tính, USB của người này chứa nhiều tài liệu liên quan “Việt tân” là một thí dụ. Tóm lược bài viết của tác giả An Chiến sẽ giúp nhận diện bản chất của tổ chức khủng bố này, xin giới thiệu với bạn đọc.

 • Ý nghĩa thực tiễn của Cách mạng Tháng M­ười với việc xây dựng một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam

  Ý nghĩa thực tiễn của Cách mạng Tháng M­ười với việc xây dựng một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam

  (TG)-Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng M­­ười Nga nổ ra thắng lợi, đánh dấu b­­ước đột phá vĩ đại mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mư­­ời Nga thắng lợi và sự ra đời Nhà nư­­ớc đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu t­­ượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu ngư­­ời thuộc các dân tộc bị áp bức nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, thực dân vùng lên đấu tranh tự giải phóng.

 • Bài 2: Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Bài 2: Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  (Tiếp theo và hết) Dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phản ánh quyền dân chủ, vừa phản ánh mục đích dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, vận dụng thực hành dân chủ trong xã hội. Chỉ có thực hành dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thì quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mỗi cá nhân mới được thực hiện trên thực tế, loại trừ được dân chủ cực đoan, mất dân chủ.

 • Bài 1: Thực hành dân chủ tự giác, có mục đích

  Bài 1: Thực hành dân chủ tự giác, có mục đích

  Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến dưới “danh nghĩa nhân dân”, phản ánh “lòng dân với việc góp ý”... Thoảng qua, tưởng như đó là những ý kiến tâm huyết, nhưng bên trong lại có những nội dung xuyên tạc, phủ nhận quá trình thực hành dân chủ của Đảng, vu cáo, nói xấu Đảng ta, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của đảng viên và nhân dân. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, mưu đồ xấu đó.

 • Nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử Việt Nam

  Vừa qua, một quỹ văn hóa ở Việt Nam đã trao giải thưởng năm 2015 cho một số tác giả, trong đó có K. Tay-lo (K. Taylor) - một sử gia Mỹ. Trong diễn văn tại lễ trao giải, người thay mặt tổ chức này nói: “Keith Taylor là một trong những nhà Việt Nam học nổi tiếng nhất, cả ở Việt Nam, cả ở nước ngoài” và “cảm ơn Keith Taylor vì tình yêu chân chính và nỗ lực trằn trọc của ông cho khoa học lịch sử Việt Nam, cho Việt Nam”. Vậy K. Tay-lo là ai, ông ta đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam như thế nào? Bài viết của tác giả Nguyễn Đình sẽ giúp trả lời các câu hỏi, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 • Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  (TG)-Luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội và công an luôn là chủ đề được các thế lực thù địch và “diễn biến hòa bình” xác định là một nội dung trọng tâm để chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung xuyên tạc và những thủ đoạn xảo quyệt cần phải được vạch trần.

 • Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Thực hành dân chủ có nguyên tắc

  Dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội ta được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phản ánh quyền dân chủ, vừa phản ánh mục đích dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, vận dụng thực hành dân chủ trong xã hội. Chỉ có thực hành dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thì quyền dân chủ và trách nhiệm dân chủ của mỗi cá nhân mới được thực hiện trên thực tế, loại trừ được dân chủ cực đoan, mất dân chủ.

 • Thực hành dân chủ của Đảng ta

  Thực hành dân chủ của Đảng ta

  Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến dưới “danh nghĩa nhân dân”, phản ánh “lòng dân với việc góp ý”... Thoảng qua, tưởng như đó là những ý kiến tâm huyết, nhưng bên trong lại có những nội dung xuyên tạc, phủ nhận quá trình thực hành dân chủ của Đảng, vu cáo, nói xấu Đảng ta, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, cản trở việc thực hiện quyền dân chủ của đảng viên và nhân dân. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, mưu đồ xấu đó.

 • Tỉnh táo với những thông tin “bàn tán” về Đại hội XII của Đảng

  Tỉnh táo với những thông tin “bàn tán” về Đại hội XII của Đảng

  Trong dịp Đảng ta chuẩn bị cho Đại hội XII, nhất là từ khi Đảng ta công bố rộng rãi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân, nhiều trang mạng ở trong nước và ngoài nước đã xuất hiện những thông tin thất thiệt, bài viết về chủ đề Đại hội XII với mục tiêu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hệ tư tưởng XHCN, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Phòng chống “diễn biến hòa bình” , bạo loạn chính trị là nhiệm vụ quan trọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII

  Phòng chống “diễn biến hòa bình” , bạo loạn chính trị là nhiệm vụ quan trọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII

  (TG)-Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và quốc phòng- an ninh,... Trong đó, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.

 • Chiêu thức mới cũng không thể lòe người

  Trong những năm gần đây, để gia tăng tính nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch đã trực tiếp tiến công vào quan niệm của chúng ta về “diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch cho rằng, quan niệm của chúng ta về “diễn biến hòa bình” là “quan điểm chính trị lạc hậu, phản khoa học, đẩy lùi sự phát triển”. Theo họ, những cái gọi là quan niệm (hay quan điểm) về “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là do chúng ta “cố tình đặt ra” để hù dọa nhân dân và che giấu khuyết điểm.

 • Một báo cáo sai sự thật

  Một báo cáo sai sự thật

  Ngày 14-10 vừa qua, Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế” (BCTDTGQT) năm 2014. Báo cáo này do Bộ Ngoại giao soạn thảo, trên danh nghĩa BCTDTGQT là một cơ chế nội bộ của Hoa Kỳ. Sau sự đánh giá, báo cáo này đưa ra các khuyến nghị về chính sách đối với Chính phủ.

 • Chấm dứt luận điệu thiếu thiện chí về tự do tôn giáo ở Việt Nam

  Chấm dứt luận điệu thiếu thiện chí về tự do tôn giáo ở Việt Nam

  Quan tâm và bảo đảm các quyền con người cho mọi người dân Việt Nam luôn là ưu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam.