Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng cầm quyền và thường xuyên quan tâm, chăm lo đến vấn đề trọng yếu này. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người dặn lại rằng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”.
 
Đề cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình cách mạng, Hồ Chí Minh đã cuốn hút họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vượt mọi gian khó để tìm đường cứu nước, cứu dân của mình. Không chỉ đề cao, cổ vũ và động viên họ tham gia phong trào cách mạng, gips sức mình trong sự nghiệp đấu tranh  giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, Hồ Chí Minh còn luôn chăm lo, bồi dưỡng và sẵn sàng giao nhiệm vụ cho họ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tùy điều kiện cụ thể của mình được làm việc, được cống hiến, giúp họ từng bước trưởng thành.

Tin yêu và hy vọng ở thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Để thanh niên có thể trở thành những người chủ xứng đáng, những con người đủ đức, đủ tài, có thể gánh vác được những trọng trách mà cách mạng giao phó, bên cạnh việc tự bản thân họ phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, năng lực chuyên môn, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, tổ chức và hướng dẫn cho họ tập dượt làm việc, cổ vũ họ trong mọi mặt công tác, giúp họ hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được giao.

Không chỉ dừng lại ở việc hoạch định đường lối biện pháp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, Người còn thường xuyên viết thư thăm hỏi, đến dự các hội nghị, đại hội, theo dõi họ, khuyến khích họ, đề cao những thành tích, những công việc mà thanh niên đã hoàn thành  với tinh thần và ý chí “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đồng thời, Người cũng thường xuyên chỉ ra những căn bệnh mà thế hệ trẻ thường dễ mắc như: Thiếu thực tế, nóng vội, hình thức, và căn dặn họ chớ chủ quan, tự mãn, đặc biệt là không được bàng quan ỷ lại...để họ kịp thời sửa chữa, và rèn luyện đạo đức cách mạng.

“Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”- Người đã dặn lại như vậy và kỳ vọng của Người là sự nghiệp đào tạo đó phải cung cấp được cho sự nghiệp cách mạng một lực lượng kế cận hùng hậu, vừa hồng vừa chuyên, đủ tài và đủ đức, có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó... 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, 

Triển lãm ảnh gồm 4 phần chính:

Phần I: Giới thiệu khái quát quá trình học tập, tự rèn luyện, những hoạt động yêu nước thời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm đường giải phóng cho nước nhà;

Phần II: Chủ tich Hồ Chí Minh với việc tổ chức, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ;

Phần III: Thế hệ trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Phần IV: Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác.

Thông qua những hình ảnh, tài liệu quý, triển lãm giới thiệu tinh thần tự học tập, tự rèn luyện và đấu tranh vượt mọi gian khổ để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng, tình cảm, sự nhìn nhận, đánh giá của Người về vai trò, vị trí của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng; sự quan tâm, chăm lo, giáo dục và rèn luyện của người dành cho thế hệ trẻ, qua đó khẳng vai trò to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp cánh mạng.   

Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Gia Lai qua từng giai đoạn luôn đoàn kết, đấu tranh kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực, đảm nhận vai trò là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh, phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
 
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/5/2017.

TG

        
       

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.