Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh: Sáng tạo và lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên (ảnh Báo Hà Tĩnh).
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên (ảnh Báo Hà Tĩnh).

Học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự thân

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Cẩm Xuyên đã chủ động triển khai học tập quán triệt nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Toàn huyện đã tổ chức được 87 hội nghị với trên 17.440 lượt người tham gia (trong đó 40 lớp cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; 47 lớp cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội). Hầu hết cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  đã xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo Bác trong Bản tin của BCH Đảng bộ huyện (phát hành hàng tháng); chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện ghi âm bài nói chuyện của giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh - Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh & Các lãnh tụ của Đảng, xây dựng đĩa CD gửi về cơ sở làm tài liệu sinh hoạt tư tưởng tại các chi bộ cơ sở; hàng tuần hệ thống truyền thanh cơ sở đều có chuyên mục về học tập và làm theo gương Bác cho đăng phát trên hệ thống truyền thanh; đồng thời xây dựng chuyên trang về thực hiện Chỉ thị 05 trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình kế hoạch giảng dạy cho các đối tượng học tập, nghiên cứu; Phòng giáo dục - Đào tạo huyện, các trường THPT trên địa bàn đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động ngoại khóa...

Với nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể...

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Cẩm Xuyên ngày càng được nâng lên, tạo được sự chuyến biến tích cực trong hành động và việc làm. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, trên cơ sở đó tự phấn đấu học tập và làm theo gương của Người bằng những hành động, việc làm cụ thể nhằm xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị ngày càng vững mạnh. Ý thức của quần chúng Nhân dân trong cộng đồng được nâng cao, phát huy tốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã chủ động đưa việc học tập và làm theo Bác bằng các hành động cụ thể thiết thực như: xây dựng chương trình kế hoạch, xây dựng tiêu chí, ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Từ đó, nêu cao vai trò tu dưỡng, rèn luyện giáo dục đạo đức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo tiền đề quan trọng để việc triển khai Chỉ thị 05 đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đồng thời, bổ sung nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ Đảng có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được chú trọng nâng cao chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy và đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn gợi ý nội dung sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ cơ sở để thảo luận chuyên sâu về Nghị quyết TW4, Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… qua đó để mỗi cán bộ đảng viên tự kiểm điểm phê bình, đề ra các nội dung và nhóm giải pháp khắc phục trong thời gia tới. 

Thường xuyên đẩy mạnh việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở vùng khó khăn, vùng giáo; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm ... Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện đã được cụ thể hóa trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Việc đánh giá những thành tích, kết quả, những hạn chế, cùng với biểu dương những cá nhân điển hình đã được các chi bộ ghi chép cụ thể vào nhật ký sổ tay học tập và làm theo gương Bác. 

Việc tổ chức chào cờ đầu tháng được các cấp uỷ tại huyện Cẩm Xuyên duy trì đều đặn, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính trong cán bộ đảng viên, công viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; tiến hành cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành và tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế ở từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; thực hiện đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, có bảng theo dõi ngày công, đánh giá thi đua hàng tháng, quý, năm. Do vậy, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; thái độ, ứng xử, giao tiếp niềm nở, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình giao dịch.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng...

Nhiều mô hình trong thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 và có tác dụng lan toả trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng mái ấm tình thương, quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân; ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, xây dựng Nông thôn mới; Đoàn trường THPT Hà Huy Tập với phong trào quyên góp sách cũ cho các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Hoạt động của Tổ bát cháo tình thương ở thị trấn Cẩm Xuyên, Đảng bộ xã Cẩm Thành, Đảng bộ xã Cẩm Bình, Đảng bộ xã Cẩm Huy, Đảng bộ xã Cẩm Vịnh, Trường THPT Cẩm Bình… 

Cùng với những mô hình tập thể, là sự xuất hiện của nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; thuộc nhiều vị trí công tác, nghề nghiệp, ở nhiều lứa tuổi khác nhau như: bác Dương Xuân Thâu (thị trấn Cẩm Xuyên); Đồng chí Nguyễn Thị Văn (Cẩm Vịnh); bác Nguyễn Văn Hùng (Cẩm Huy); ông Tôn Đức Vinh (Cẩm Nhượng); Đồng chí Nguyễn Văn Đức (Cẩm Phúc); Đồng chí Nguyễn Thanh Triết (Cẩm Quan)… Đây thực sự là những hạt nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư; đã thực sự tạo được sức lan tỏa rộng lớn, được tập thể và Nhân dân tin tưởng, biểu dương, đánh giá cao.

Việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống trị vững mạnh trên địa bàn toàn huyện.

Mỗi tập thể, cá nhân là một câu chuyện cảm động, rất đời thường, rất thực tế về những việc làm noi gương Bác, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, về tinh thần phục vụ Nhân dân, về ý thức trách nhiệm, về lòng nhân ái, yêu thương con người và đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí  công vô tư. Đây thực sự là những tấm gương sáng minh chứng sống động, khẳng định đầy sức thuyết phục, rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải cao xa, mà chính bằng những việc làm thật cụ thể, chân thực, giản dị mà ý nghĩa lớn lao.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên quê hương Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ  trong toàn xã hội. Học tập và làm theo Bác  đã trở thành sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở. Hàng tháng trong sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ, đảng bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác, lựa chọn những nội dung cụ thể  từ các tài liệu của Trung ương, tỉnh, từ những điều Bác Hồ dạy, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê  bình và phê bình. Cán bộ lãnh đạo, chủ  chốt, người đứng đầu các cấp, đảng viên nghiêm túc thể hiện trách nhiệm tự giác, nêu gương để lôi cuốn quần chúng.

Việc “làm theo” Bác và xây dựng các mô hình, điển hình đã được các đảng bộ, chi bộ quan tâm đẩy mạnh, đã cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Bằng chương trình kế hoạch và việc làm cụ thể các tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời phấn đấu để rèn luyện, tự hoàn thiện mình. 

“Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!”

Để thiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, theo đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/T của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức thực hiện; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và thành viên trong hệ thống chính trị 

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đó có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuyên đề hàng năm.

Bốn là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp; của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. 

Năm là, tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình điển hình về học tập và làm theo gương Bác để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân

Sáu là, thực hiện tốt việc đưa nội dung "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào thi đua rộng lớn của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để kịp thời phát hiện và có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt; gắn với thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác./.

Trần Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.