Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

Ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu hai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, sau hội nghị, mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, soi rọi lại bản thân, đơn vị để tập trung lãnh đạo cũng như đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về nhận thức, về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong cán bộ lãnh đạo ở địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng các hành động cụ thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Việc học tập và làm theo thể hiện cụ thể trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân, phải gần dân, vì dân, tôn trọng dân. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" cũng như đưa việc học tập và làm theo đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân./.

Theo TTXVN
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.