Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

Ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu hai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, sau hội nghị, mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, soi rọi lại bản thân, đơn vị để tập trung lãnh đạo cũng như đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về nhận thức, về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong cán bộ lãnh đạo ở địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng các hành động cụ thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Việc học tập và làm theo thể hiện cụ thể trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân, phải gần dân, vì dân, tôn trọng dân. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" cũng như đưa việc học tập và làm theo đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân./.

Theo TTXVN
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thời cơ, vận hội, tương lai tương sáng đang chờ đón dân tộc ta

Thời cơ, vận hội, tương lai tương sáng đang chờ đón dân tộc ta

(TG)-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới. Thời cơ, vận hội, tương lai tương sáng đang chờ đón dân tộc ta!