Tuyên Quang: Nét mới trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW

Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng và Bác Hồ đặt đại bản doanh lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. Là địa phương duy nhất sau Hà Nội được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là nơi sống và làm việc trong thời gian dài nhất (gần 6 năm), vì vậy mảnh đất Tuyên Quang đã in đậm dấu chân Người, Đảng bộ nhân dân các dân tộc Tuyên Quang từ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng của Người, khâm phục nghị lực phi thường của Người khi vượt qua khó khăn gian khổ tại căn lán giữa rừng Tân Trào, đồng thời tác phong giản dị gần như hoá thân thành ông Ké Tân Trào đã được đông đảo cán bộ, đảng viên ở Tuyên Quang nêu gương học tập.

Nêu lên những đặc điểm riêng có của Tuyên Quang, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tổ chức ngày 21/12/2016 đã nhấn mạnh "Tuyên Quang phấn đấu là địa phương điển hình nhất cả nước trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, để xứng đáng với truyền thống cách mạng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Để thể hiện quyết tâm thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống tuyên giáo của tỉnh phát huy kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 xác định rõ thời gian và phân công tổ chức thực hiện bảo đảm Chỉ thị được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đồng thời có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Theo Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề của năm 2016 về "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho hơn 700 đồng chí gồm các thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; giám đốc, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với quan điểm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng, ngày 25/11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 278-QĐ/TU về việc Thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị để thực hiện giám sát việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai; việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và một số cấp ủy trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa có nguy cơ tụt hậu so với mặt bằng chung của cả nước,  do đó việc xác định những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo rất cụ thể: Thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đang tích cực biên tập, sưu tầm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương để lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (02-4-1947 - 02-4-2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang có những hoạt động thiết thực chào mừng./.

Nguyễn Thị Mai Lan
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục