Triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Can Lộc, Hà Tĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản về chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Người; tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của đất nước lên trên hết; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân…

Các đại biểu cũng đã được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch học tập, quán triệt các nội dung trên.

Để đưa các nội dung trên từng bước đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết, kết luận và Chuyên đề, xây dựng chương trình hành động. Rà soát, bổ sung đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Chuyên đề, Nghị quyết, Kết luận trong cán bộ, đảng viên, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Hoàng Long 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.