"Đầu tàu" nêu gương hành động

(Hình minh họa)
(Hình minh họa)

Đặc biệt, việc xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác của cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu… các địa phương, các cấp, các ngành được xác định có vai trò hết sức quan trọng, qua đó cán bộ chủ chốt thực sự phải làm “đầu tàu” nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng… học tập, làm theo.

Suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn đánh giá đúng, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, không chỉ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, mà còn phải thực sự tự giác nêu gương bằng hành động. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần tư tưởng, phương châm đó, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, để nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp… trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng yêu cầu trên, đòi hỏi cán bộ chủ chốt, người đứng đầu không chỉ gương mẫu về đạo đức lối sống, trong lời nói, tác phong công tác, mà còn phải là những cán bộ thực sự hành động; nói ít, làm nhiều; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngại va chạm; có cách làm hay, phương pháp phù hợp, sáng tạo. Học tập và làm theo Bác, phong cách công tác của cán bộ, của người đứng đầu các cấp, từ Trung ương đến địa phương, cơ sở… phải sâu sát, gần gũi quần chúng, nhưng không nể nang, xuê xoa, dĩ hòa vi quý, mà phải thẳng thắn, mạnh dạn chỉ rõ những sai phạm, tồn tại và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xức, yếu kém kéo dài ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Thực tế, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 mới qua gần một năm, nhưng đã xuất hiện nhiều gương sáng cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong gương mẫu, đổi mới tác phong lãnh đạo, tạo những “điểm sáng”, “điểm nhấn”, chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách, bức xúc về đời sống xã hội, quốc kế dân sinh. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã chủ động nêu gương, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong, văn hóa công sở...

Bên cạnh đó, cũng còn không ít cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, mà vai trò “đầu tàu” còn mờ nhạt, thiếu gương mẫu, thậm chí bảo thủ, trì trệ; do vậy, việc xây dựng kế hoạch làm theo ở cơ quan, đơn vị vẫn chỉ là rập khuôn, “sao chép” kế hoạch của cấp trên; thiếu sự chủ động, sáng tạo, chưa xác định được nội dung đột phá và trọng tâm nhiệm vụ hằng quý, hằng năm...

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, đặc biệt là đề cao, phát huy vai trò của người đứng đầu, với phương châm “trên trước, dưới sau”; cán bộ nêu gương bằng những việc làm cụ thể; luôn trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; nói đi đôi với làm…, cũng chính là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần sớm rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước; hoàn thiện bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu; về cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên./.

Anh Quân (Báo QĐND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.