Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/11, tại thành phố Hải Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện phong trào "Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới".


Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống mới, sự quan tâm của Người đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hải Dương tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu về phong cách quần chúng, dân chủ, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo".


Tỉnh Hải Dương lựa chọn các xóm, tổ dân phố làm cơ sở hạt nhân để vận động quần chúng xây dựng đạt tiêu chí nông thôn mới, qua đó vận động từng cá nhân, gia đình tích cực thực hiện và phát động phong trào thi đua giữa các thôn, xóm, xã, huyện… Để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Hải Dương tích cực thực hiện các chương trình phối hợp, lồng ghép như giao thông, thủy lợi, xóa đói giảm nghèo; tập trung phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống người dân.


Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, phong trào đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng nông thôn mới của Hải Dương. Khi chưa phát động phong trào, năm 2014, Hải Dương chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, Hải Dương đã có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc để xây dựng nông thôn mới. Những xã nào chưa đạt các tiêu chí của chuẩn nông thôn mới cần nỗ lực hơn nữa. Những xã đã đạt chuẩn cần duy trì kết quả và xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các địa phương cần chú ý nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.


Sau 2 năm thực hiện phong trào "Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hải Dương đã có 59 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông được đầu tư mạnh, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Cách đây hai năm, toàn tỉnh mới đạt bình quân 12,4 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới/xã; đến nay bình quân đã đạt 15,4 tiêu chí/xã; không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, Hải Dương phấn đấu có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 2 huyện đạt huyện nông thôn mới.


Nhân dịp này, tỉnh Hải Dương khen thưởng 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới”./.


Mạnh Tú

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.