Bình Thuận: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai chuyên đề toàn khóa 2016-2020 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 31- KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05.

Dự hội nghị tại 11 điểm cầu trong toàn tỉnh có trên 700 đại biểu là các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; tập thể lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Trưởng và Phó các Ban HĐND Tỉnh; tập thể Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc tỉnh; báo cáo viên các cấp trong toàn tỉnh; lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương; trưởng, phó phòng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;... và đại diện 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) lần này có ý nghĩa to lớn trong việc tiếp tục khắc phục những hạn chế yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra với mức độ và tính cấp thiết ở tầm cao hơn, quyết liệt hơn; chuyên đề toàn khóa 2016-2020 và Kế hoạch số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là những vấn đề vừa đáp ứng sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, vừa đáp ứng từ đòi hỏi thực tiễn của nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Do vậy, yêu cầu phải quán triệt thật sâu kỹ, nắm thật chắc vấn đề, đồng thời việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải nhằm đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thật sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên đối với các cấp ủy đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; các cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét từ tỉnh đến cơ sở, đến các tập thể và đến từng người của chúng ta trong thời gian đến.

Tại hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai những vấn đề chính yếu của chuyên đề toàn khóa 2016-2020 về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, quán triệt tinh thần Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và triển khai Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thừa ủy nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 05 tập thể tiêu biểu và đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Bình Thuận trao tặng bằng khen 05 cá nhân tiêu biểu theo Quyết định số 814/QĐ-TTg, ngày 14/5/2016 của thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Kết thúc hội nghị,đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phải tạo được sự chuyển biến một cách thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức; nói phải đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả; không phô trương, hình thức.

Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề toàn khóa và hàng năm theo chỉ đạo của Trung ương một cách cụ thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh rập khuôn, máy móc, làm không đến nơi đến chốn./.

Tô Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.