Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

5 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
5 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 2-3/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
 

Tham dự hội nghị tại 12 điểm cầu huyện, thị, thành phố và 01 điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có các đại biểu là tỉnh ủy viên; tập thể lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng, phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh, các công ty có vốn Nhà nước trực thuộc tỉnh; lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, trường Đại học Đồng Tháp, các trường cao đẳng trên địa bàn; tập thể Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh; báo cáo viên các cấp trong toàn tỉnh; lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương; trưởng, phó phòng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh và đại diện 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời triển khai 03 Nghị quyết quan trọng của Tỉnh ủy, gồm: Nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn, Tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với quán triệt 03 Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp, Tiếp tục tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) lần này có ý nghĩa to lớn trong việc tiếp tục khắc phục những hạn chế yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra với mức độ và tính cấp thiết ở tầm cao hơn. Có thể nói, Chỉ thị số 05 tiếp tục kế thừa những kết quả từ quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhưng có nội dung rộng hơn, phong phú hơn, rõ ràng hơn. Vấn đề bao trùm trong Chỉ thị 05 là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cần phải thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức. Phải gắn việc học tập và làm theo gương của Người với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và với mỗi cán bộ, đảng viên.

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ sau khi tiếp thu tinh thần nội dung hội nghị, khẩn trương tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuỳ điều kiện, mỗi nơi có thể tổ chức hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tổ chức riêng hay đưa vào sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị song phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 đối với cấp huyện và đầu tháng 01/2017 đối với cấp xã. Đối với việc xây dựng kế hoạch toàn khoá và hàng năm của tập thể, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ cấp ủy các huyện, thị, thành phố, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa mới ban hành, chú ý việc lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc, phương pháp công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị,... để đề ra biện pháp khắc phục. Riêng việc xây dựng kế hoạch của cá nhân hàng năm cũng phải thiết thực, rõ ràng tạo cơ sở tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen cho 5 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu theo Quyết định số 814/QĐ-TTg, ngày 14/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 

Trong chương trình hội nghị diễn ra sáng ngày 03/12, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt cơ bản tinh thần 02 nghị quyết, 02 chương trình hành động và 8 kết luận của Tỉnh ủy liên quan đến việc tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững; tiếp tục lãnh đạo công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển kinh tế xã hội thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội; về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ,… Mỗi nội dung triển khai, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều lồng ghép phân tích, đánh giá thực tiễn, gợi mở nhiều giải pháp, trong đó có cả yếu tố động viên, khơi gợi sự sáng tạo và nhiệt huyết của tập thể và cá nhân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, mỗi nghị quyết, kết luận và chương trình hành động, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành lần này đều thể hiện rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng đối với việc thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Do đó, đồng chí đề nghị từng cá nhân, tập thể tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, nhất là việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng bộ, đảng viên, tạo động lực lan tỏa rộng rãi trong xã hội và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hăng hái thực hiện.

Ngọc Hân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.