Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

Quang cảnh Hội nghị tập huấn (Ảnh: TA)
Quang cảnh Hội nghị tập huấn (Ảnh: TA)

Chấp hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 08/7/2016, Thường vụ QUTW ban hành Chỉ thị 87 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Sau 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành Chỉ thị 317 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết thêm: Toàn quân đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị và xã hội, tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị phổ biến, nhân rộng, tiêu biểu như các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện; trong phục vụ bệnh nhân có mô hình “Mỗi ngày làm việc sớm hơn 30 phút để phục vụ người bệnh”; công tác dân vận với các mô hình “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Nâng bước em đến trường” , chương trình “Bò giống cho đồng bào nghèo”...

 
 Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến tại 30 điểm cầu trong toàn quân (Ảnh: TA)

Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến tại 30 điểm cầu với sự tham gia của 946 đồng chí là các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan thành viên bộ phận giúp cơ quan thường trực các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, các cơ quan báo chí trong Quân đội. Chương trình tập huấn gồm 06 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Chuyên đề 2: Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội.

Chuyên đề 3: Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội.

Chuyên đề 4: Quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyên đề 5: Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 6: Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.  

Đây là những nội dung rất cụ thể, sát thực trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân được triển khai đồng bộ, thống nhất, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội với Bác Hồ kính yêu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhằm thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả của Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nghị quyết của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Sau Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ tổ chức tập huấn ở từng cấp, đến cấp cơ sở để quán triệt, triển khai đến các chi bộ nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn quân./.

Nhật Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.