Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn

Ngày 17/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ công đoàn các cấp của tỉnh.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo làm cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành công việc tự giác của mỗi cấp công đoàn, trước hết là người đứng đầu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long chọn 2 khâu đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp; nâng cao vai trò của công đoàn trong đối thoại, thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể có nhiều nội dung có lợi cho người lao động hơn quy định của pháp luật.
Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn học tập và làm theo. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chuyên môn lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, gắn với các phong trào thi đua của chính quyền và công đoàn phát động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức và bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí./.

Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…