Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu

Đồng chí Đại tá Lê Huy Lượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ
Đồng chí Đại tá Lê Huy Lượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà gia đình chính sách tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ
Trên cơ sở kế hoạch đã được triển khai, các tổ chức đảng tiến hành xây dựng kế hoạch, chủ động lựa chọn khâu đột phá trong cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ được giao; chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện, ban hành hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì chặt chẽ, nền nếp; tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chủ động “tự soi”, “tự sửa”.

Để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trở thành tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với Bác Hồ kính yêu, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng như tổ chức lớp học chính trị, sinh hoạt tập thể đơn vị, sinh hoạt tổ chức quần chúng; tuyên truyền trực quan trên hệ thống pa nô, biển bảng, và tuyên truyền qua mạng truyền thanh nội bộ; đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm một trong những tiêu chuẩn quan trọng để bình xét, đánh giá kết quả thi đua - khen thưởng và phân loại các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Trịnh Hồng Hải
Bộ CHQS tỉnh Lai Châu
.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(TG)-Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.