Chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Ngày 20/3, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây nguyên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Trường Lưu-UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ trì Hội nghị.

Đây là hội nghị thứ 3 trong số 3 hội nghị được tổ chức trên toàn quốc theo kế hoạch trong tháng 3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm có thêm cơ sở để xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư, chuẩn bị cho sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 tổ chức vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau gần một năm thực hiện, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các tỉnh ủy, thành ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu và đặc biệt là việc tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Vì vậy, các địa phương đã chú trọng xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung vào sinh hoạt hàng tháng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục. Nhiều địa phương lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được thực hiện…

Tại hội nghị, có nhiều tham luận được trình bày, trong đó đa số các đại biểu đã chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả ở địa phương và các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng như nội dung đăng ký “làm theo” Bác của mỗi cá nhân. Nhiều địa phương luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu tự giác "học trước, làm theo trước", để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đại biểu các tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra các giải pháp để thời gian tới việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh biểu dương các kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là những tấm gương điển hình tiên tiến, các buổi hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… Tiếp tục tổ chức học tập những nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần quan tâm đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị và giải quyết được các vấn đề nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CTW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm, chú trọng biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…
 
Hồng Vĩnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.