Phụ nữ Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các cấp hội chủ động bám sát nhiệm vụ của tổ chức, cấp uỷ cùng cấp, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị vào chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp phụ nữ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cấp hội đã tổ chức trên 400 cuộc quán triệt, học tập với hơn 19,2 nghìn cán bộ, đảng viên, hội viên nòng cốt tiếp nhận thông tin. Thông qua hơn 2,2 nghìn cuộc phổ biến, tuyên truyền, các diễn đàn trao đổi, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi, sinh hoạt chi hội, nhân các ngày lễ, ngày kỉ niệm, thu hút hơn 129 nghìn lượt cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. 

Hằng tháng, bộ phận chuyên môn sưu tầm, biên soạn tài liệu, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, hằng quý cung cấp và hướng dẫn sử dụng tài liệu tuyên truyền cho các cấp hội. Chỉ đạo tổ chức cơ sở hội mỗi năm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và biểu dương được ít nhất 03 điển hình tiêu biểu, cung cấp giới thiệu thông tin các hoạt động của hội cho các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn. Xây dựng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng thời, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền về các hoạt động, cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định chủ đề Đổi mới tác phong lề lối làm việc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang" để đăng kí nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021, từng năm cụ thể hóa nội dung đột phá, gắn trách nhiệm đối với từng tập thể và cá nhân trong tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cấp hội, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký với tổ chức đảng cùng cấp. Đưa các nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục tổ chức thực hiện và nhân rộng việc "Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các cấp hội. Có trên 1,9 nghìn chi hội, tổ phụ nữ xây dựng được mô hình tiết kiệm như: Nuôi lợn nhựa, hũ hoặc ống gạo, nhóm tín dụng, tiết kiệm chi tiêu, điện, nước trong gia đình... Số tiền tiết kiệm giúp chị em trong chi hội phát triển kinh tế gia đình, đầu tư cho con em học tập và hỗ trợ được nhiều người khuyết tật, sức yếu. 

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV. Tiếp tục đưa nội dung làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, nghiêm túc thực hiện tiêu chuẩn, đạo đức, phong cách của Người gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Tích cực, chủ động triển khai, thực hiện khâu đột phá; tập trung lựa chọn nội dung một việc làm cụ thể theo gương Bác; giải quyết những vấn đề nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét, có tác động tích cực trong việc cải cách, khắc phục những hạn chế của các cấp hội đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020 và theo từng năm. Tiếp tục sưu tầm, triển khai và đưa vào sinh hoạt hằng tháng của các chi hội về học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, duy trì và nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác, đặc biệt là các mô hình "Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
  
Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…