• Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu

  Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu

  (TG)-Sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... 

 • Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

  Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

  Sáng 11/6, tại Thành phố Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2017) và 10 năm Ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh.

 • Giáo sư Vũ Đình Hòe - nhà trí thức lớn của dân tộc

  Giáo sư Vũ Đình Hòe - nhà trí thức lớn của dân tộc

  Giáo sư Vũ Đình Hòe là trí thức lớn của dân tộc. Ông là Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên trong Chính phủ lâm thời, từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946, và là Bộ trưởng Tư pháp trong suốt 15 năm sau đó.                 

 • Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

  Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

  (TG) - Sau 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong học tập và làm theo Bác. 

 • Điện Biên: Xác định nội dung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác

  Điện Biên: Xác định nội dung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05 – CT/TW), Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Quyết định 26-QĐ/BTGTU ngày 09/5/2017 Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  (TG)- Trong triển khai thực hiện đã gắn kết chặt chẽ việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chuyên đề đột phá hằng năm của công an tỉnh.

 • Câu chuyện ông Tám “cầu đường”: Vui nên làm hoài không mệt

  Câu chuyện ông Tám “cầu đường”: Vui nên làm hoài không mệt

  (TG) - Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những hành động và việc làm của họ rất đáng được trân trọng và nêu gương. Đó là ông Võ Văn Hùng, sinh năm 1945, nông dân tiêu biểu ấp Kinh I, xã Đông Thái, huyện An Biên và được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Học và làm theo Bác: Tích cực, thiết thực xây dựng đời sống mới

  Học và làm theo Bác: Tích cực, thiết thực xây dựng đời sống mới

  (TG) - Là một huyện miền núi với gần 60% đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống tại 23 xã, thị trấn, hưởng ứng việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác định: trước mắt, thực hiện có chất lượng đời sống mới là một cách thiết thực nhất trong học và làm theo Bác.

 • Chú trọng khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  Chú trọng khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  (TG) - Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã xác định khâu đột phá của Đảng bộ Khối là: “Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”…

 • Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

  Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

  (TG) - Sau 3 năm triển khai, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên mọi mặt công tác.

 • Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Những câu chuyện và kinh nghiệm về việc học và làm theo gương Bác, được chia sẻ tại chương trình đã thực sự để lại ấn tượng với mọi người tham gia.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang

  (TG) - Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là việc tuyên truyền những điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác theo gương Bác Hồ đã góp phần định hướng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong thanh niên. Từ đó cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

 • Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  Lạng Sơn: Tiếp tục tích cực chủ động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

  (TG)-Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 • Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp nối những thành quả đó, đồng thời để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  (TG) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai Kế hoạch số 61-KH/TU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

Tiêu điểm

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TCTG) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung của Chỉ thị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.