Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

 

Để việc triển khai Chỉ thị 03 đạt kết quả cao nhất, bên cạnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 03 trong cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau còn chỉ đạo cấp ủy Đảng trong tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể đảng viên trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ. Đồng thời, thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, thành phố các nội dung theo kế hoạch từng năm.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Cà Mau đã được nâng lên rõ rệt; tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm và gắn bó hơn với cấp ủy, cơ quan, tổ chức. Đây chính là tiền đề quan trọng, là giải pháp hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn tỉnh.

Các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là Đảng bộ cơ quan Đảng. Ngoài việc chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Đảng bộ còn tổ chức chào cờ đầu tuần để thông tin tình hình của tỉnh, của Đảng bộ và tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, các sở, ban, ngành và các đoàn thể, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ và tích cực nghiên cứu, học tập trao đổi thảo luận, xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể thiết thực.

Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, tiếp tục xuất hiện nhiều tập thể, tấm gương tiên tiến, điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và các việc làm cụ thể khác. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên Đài Phát thanh – Truyền hình, bản tin được phát định kỳ hàng tháng, đưa tin các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Nhiều chi bộ, cơ quan khối đoàn thể đã thực hiện có hiệu quả việc gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nhất là việc học theo, làm theo Bác trong thực hành tiết kiệm, góp phần việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Qua một năm thực hiện Chỉ thị 03 đã khẳng định: Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực đối với mỗi người. Đây không còn là Cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ở tỉnh Cà Mau vẫn còn những hạn chế như:

- Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác ở một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa đến nơi, đến chốn, việc đưa các nội dung học tập vào trong sinh hoạt định kỳ một số chi bộ chưa thường xuyên, hình thức chậm đổi mới. Việc tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời.

- Một số đơn vị trong tỉnh chưa chủ động trong thực hiện các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc có nhưng việc thực hiện Chỉ thị trên còn mang tính hình thức. Việc phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tại các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh còn chậm, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, bên cạnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ phận tham mưu giúp việc của cấp ủy Đảng, tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, để kịp thời động viên cá nhân, tập thể điển hình và phê bình những nơi thực hiện chưa tốt. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với việc thực hiện nội dung Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay”.

Hoàng Anh
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.