• Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi sâu vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp nối những thành quả đó, đồng thời để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Ninh Bình: Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

  Ninh Bình: Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

  (TG) - Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 • Ung dung tự tại - Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ung dung tự tại - Phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Ung dung tự tại, chủ động, tự tin, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không xa rời mục tiêu, lý tưởng lớn là đặc điểm phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh. 

 • Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

  Nơi lưu giữ những tình cảm của Bác Hồ với xứ Thanh

  Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần về thăm Thanh Hóa, Bác cũng dành nhiều tình cảm động viên kịp thời Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa qua những lần ký sắc lệnh tặng các phần thưởng cao quý, gửi thư khen, gửi tặng huy hiệu của Người, hay qua những bài báo viết về những điển hình ở Thanh Hóa...

 • Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

  Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy”

  Sau hơn 4 tháng phát động, triển khai cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa , Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban giám khảo cuộc thi các cấp đã nhận được hơn 500.000 bài dự thi của các cá nhân và tập thể; trong đó 70% là sinh viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên…

 • Bình Thuận: đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị

  Bình Thuận: đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị

  (TG)-Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 • Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn

  Vĩnh Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn

  Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Bá Long, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Hoà Bình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  (TG) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai Kế hoạch số 61-KH/TU về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

 • Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

  Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

  (TG)-Với những quyết tâm, nỗ lực của đồng chí Bùi Trọng Lực - Trưởng Công an xã và Ban Công an xã  Ea Ô (huyện Ea Ka - tỉnh Đắk Lắk) đã góp phần giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

 • Ninh Bình triển khai đại trà sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

  Ninh Bình triển khai đại trà sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

  (TG)-Sau 3 tháng triển khai thí điểm sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại một số cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị xã, phường, thị trấn... kể từ tháng 2/2017, tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động này đại trà toàn tỉnh. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại địa phương.

 • Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của Tết trồng cây

  Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của Tết trồng cây

  Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 60 năm qua, kể từ khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây, mỗi độ xuân về, nhân dân cả nước lại tưng bừng vào ngày hội trồng cây nhớ ơn Bác. Tết trồng cây đã trở thành phong tục, một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

 • Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

  (TG) - Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

  Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc chấp hành điều lệ, nghị quyết. Nhờ vậy, đã tạo dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới cơ sở, hết lòng vì sự nghiệp chung, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017

  Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017

  (TG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) năm 2017.

 • 70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

  70 năm Bác Hồ đọc thơ chúc Tết: Những vần thơ hiệu triệu lòng người

  Cách đây 70 năm, lần đầu tiên qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc thơ chúc Tết quốc dân đồng bào.

Tiêu điểm

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Cà Mau sau một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TCTG) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung của Chỉ thị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.