Ninh Bình: Triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Trung ương quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình trình bày dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10, 11, 12 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, quán triệt Kết luận số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW... Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, Tỉnh ủy Ninh Bình đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Tỉnh sẽ từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, chú trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ tăng thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất bình quân giai đoạn 2017 - 2020 trên 16%, đến năm 2020 tỷ trọng thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất chiếm 73% tổng thu ngân sách nhà nước... Để đạt các mục tiêu chủ yếu theo tinh thần của Nghị quyết, tỉnh Ninh Bình xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước; phát triển sản xuất kinh doanh tạo giá trị tăng thêm, nhằm tạo các nguồn thu bền vững, tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các khâu, lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... UBND tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 03-KL/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. UBND tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu tổng quát đổi mới tư duy phát triển du lịch; phấn đấu xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước, đến năm 2020 đón 7,5 triệu lượt khách du lịch trở lên, doanh thu du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 20.000 lượt người. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, hoàn chỉnh đầu tư xây dựng và phương thức quản lý các khu du lịch lớn, đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh các Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu công viên động vật hoang dã quốc gia, Khu du lịch tổng hợp Kênh Gà - Vân Trình… Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Ninh Bình tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của ngành du lịch đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy, có cơ chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn; cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong tình hình mới theo quy luật kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tỉnh tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch.../. 

Đức Phương/TTXVN 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.