Đảng ủy Quân khu 3 kiểm điểm tự phê bình, phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Quân khu đã tiến hành kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; thực hiện tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao, Đảng ủy Quân khu đã thẳng thắn thảo luận, khẳng định những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ năm 2016; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. 

Năm qua, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được nâng cao… Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều đổi mới về phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác.

Các đồng chí ủy viên Đảng ủy, Ban Thường vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao; thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ có nơi còn hạn chế; chưa có nhiều giải pháp lãnh đạo hữu hiệu trong quản lý, duy trì kỷ luật. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc lãnh đạo, chỉ đạo nắm, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội của Đảng ủy, Ban Thường vụ có thời gian, thời điểm chưa kịp thời; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết khâu yếu, mặt yếu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế; việc thực hiện phân công cá nhân phụ trách có lúc, có việc chưa thật triệt để…

Tại hội nghị, tập thể Đảng ủy Quân khu, Ban Thường vụ và từng cá nhân đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân về những khuyết điểm, hạn chế yếu kém trên 27 nội dung biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các mặt công tác năm 2016; đồng thời xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Phạm Quân (Báo QĐND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.