Sáng tạo trong "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Buổi sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Buổi sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trước khi sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đảng họp phân công đồng chí trong cấp ủy nghiên cứu những nội dung theo hướng dẫn, tìm thêm tư liệu, tài liệu để làm rõ thêm, sát với đặc thù của từng đơn vị để triển khai trong buổi sinh hoạt chuyên đề: "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh". Thông báo trước cho cán bộ, đảng viên về nội dung, chương trình tọa đàm để cán bộ, đảng viên chuẩn bị các ý kiến thảo luận. Trong thảo luận chú ý liên hệ về nhận thức và việc làm cụ thể của chi bộ, của cán bộ, đảng viên thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Mời đại diện cấp ủy cấp trên trực tiếp; đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị cùng tham dự tọa đàm.

Buổi sinh hoạt chuyên đề chia làm 3 phần: Phần thứ nhất: Bí thư chi, đảng bộ cơ sở trình bày khái quát những nội dung cơ bản về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học và đổi mới. Phần thứ hai: Từ những nội dung cơ bản về phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã được học tập, quán triệt, từng cán bộ, đảng viên thảo luận, trao đổi, phân tích, liên hệ với bản thân, đơn vị, gia đình để đi đến thống nhất chung về nhận thức một cách đầy đủ, rõ nét. Phần thứ ba: Bí thư chi bộ tổng hợp kết quả buổi sinh hoạt chuyên đề, kết luận và đề ra những nhiệm vụ cụ thể để cán bộ, đảng viên thực hiện trong thời gian tới, thể chế bằng Nghị quyết của chi bộ. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Điểm đặc biệt là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi thành lập 03 tổ công tác, thành phần gồm đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và giám sát đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng. Các tổ công tác đã kịp thời bố trí thời gian, lên chương trình kế hoạch đến dự và giám sát trực tiếp tại 21 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua dự và giám sát 21 chi bộ trên địa bàn tỉnh. 

Qua kiểm tra, các chi, đảng bộ đều tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề  đảm bảo các nội dung và yêu cầu đề ra; có sự chuẩn bị về điều kiện địa điểm, trang trí, âm thanh chu đáo.Việc triệu tập và số lượng đảng viên tham gia dự sinh hoạt chuyên đề tương đối đầy đủ. Ở một số chi bộ, đồng chí bí thư đã kết hợp sự vận dụng giữa lý luận và thực tiễn sinh động trong việc truyền đạt, có sự đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu, thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo phong cách của Bác. 

Phần đông đảng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến thảo luận, trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt, tạo không khí sôi nổi trong việc trao đổi, phân tích, liên hệ trực tiếp về nhận thức phong cách làm việc và thực hành phong cách làm việc cụ thể của bản thân, đơn vị mình trong việc học tập và làm theo gương Bác.Cấp ủy chi bộ đã chủ trì thảo luận và đi đến thống nhất chung về nhận thức một cách đầy đủ, rõ nét phong cách làm việc Hồ Chí Minh. 

Cuối buổi sinh hoạt, chủ trì hội nghị đã kết luận và đề ra những nhiệm vụ cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện. Đặc biệt, những nội dung thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh được thể chế bằng Nghị quyết của chi bộ và hầu hết 100% đảng viên biểu quyết thống nhất.Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh, một số đảng viên đã noi gương của Bác thể hiện trong gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; suy nghĩ, tìm tòi các biện pháp tuyên truyền để dân nghe, dân hiểu và đồng thuận làm theo mình; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương; một số chi bộ đã thực hiện việc làm theo phong cách làm việc khoa học và đổi mới của Bác, có cách làm tư duy, sáng tạo và hiệu quả, vận dụng vào thực tiễn công tác nhiệm vụ được giao, nhất là mối quan hệ làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân... từ đó đã tiết kiệm được thời gian, tận tình giúp đỡ nhân dân trong việc giải quyết nhanh các thủ tục hành chính...

Một số chi bộ đã có sự sáng tạo trong việc mời mở rộng thành phần tham dự sinh hoạt như: đoàn thanh niên, công đoàn, quần chúng ưu tú... của cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đối với quần chúng, đã tạo được khí thế sôi nổi, sự nghiêm túc và trách nhiệm của buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận của cán bộ, đảng viên đã liên hệ với bản thân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong nội bộ, nguyên tắc làm việc khoa học, trung thực, chấp hành giờ giấc, tiết kiệm, đổi mới cách làm việc. 

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị, cơ sở đã liên hệ trực tiếp với bản thân trong việc học tập và làm theo Bác như phân công đảng viên phụ trách địa bàn khu dân cư, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần giúp đỡ lẫn nhau thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, giảm tình trạng tảo hôn, bỏ học, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa.. ở một số địa phương.

Nhìn chung, đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, xây dựng sự đoàn kết, gắn bó giữa các đảng viên trong chi bộ, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thường xuyên, liên tục, đồng thời xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh, thể hiện trong nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, chiến sĩ, công chức các cấp, ngành ở các địa bàn khác nhau, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trong cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho./.

Thanh Hiếu 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.