Quảng Nam: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

Lớp bồi dưỡng nhằm mục đích giúp cho cán bộ Tuyên giáo các cấp trên toàn tỉnh trau dồi, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, nhất là những nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ mang tính "cầm tay chỉ việc" cho hoạt động tuyên giáo trên các lĩnh vực; đặc biệt, định hướng một số nội dung, cách thức đổi mới công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, cũng như đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Trong thời gian 3 ngày, lớp bồi dưỡng đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản các chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại; về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp. Những yêu cầu cụ thể đối với cán bộ tuyên giáo; về Công ước quốc tế 1982, Luật biển Việt Nam. Khái quát tình hình biển Đông, chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Một số kinh nghiệm trong quy trình thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương pháp nắm bắt, tổng hợp, nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kỹ năng xây dựng phiếu hỏi, tổng hợp, phân tích viết báo cáo điều tra dư luận xã hội; kỹ năng tiếp cận, xử lý, giải quyết điểm nóng - vai trò của Ban Tuyên giáo trong vấn đề này. Đây là những chuyên đề rất quan trọng và cần thiết, vừa mang tính kỹ năng, vừa mang những thông tin mới, thời sự cấp bách cho người làm công tác Tuyên giáo và nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam./.

Hữu Thiên


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.