Quảng Trị: Sức lan tỏa từ Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Huyện Cam Lộ tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Nguồn: Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Trị)
Huyện Cam Lộ tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Nguồn: Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Trị)

1. Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2017” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Các thành viên gồm lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 26/6/2017, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi cấp tỉnh tới các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền của tỉnh và các địa phương tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc thi và đăng tải thể lệ cuộc thi, tư liệu phục vụ cho các tầng lớp nhân dân tham gia.

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành triển khai kế hoạch hưởng ứng; ban hành thể lệ thi viết; chỉ đạo biên soạn đề cương đáp án gửi về các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc theo kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCS, THPT toàn tỉnh động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia thi trắc nghiệm hàng tuần; phân công giáo viên có chuyên môn tin học hướng dẫn, giúp đỡ học sinh dự thi.

Tỉnh Đoàn, Báo Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đường link thi trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử để phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện và tương đương phát động hưởng ứng thi trắc nghiệm hàng tuần, giới thiệu các webside có đường link về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia dự thi thuận lợi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Cuộc thi cấp tỉnh - tích cực chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc (Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị) tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi ở địa phương, đơn vị mình; thường xuyên nắm tình hình, tiến độ triển khai ở các địa phương, đơn vị báo cáo về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; hỗ trợ Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc trong quá trình triển khai; chỉ đạo Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tuyên truyền kết quả cuộc thi ở cấp huyện, xây dựng phóng sự phục vụ lễ tổng kết, trao giải cuộc thi cấp tỉnh...

Hầu hết các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đều phân công đồng chí Thường trực cấp ủy làm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi để chỉ đạo trong toàn địa phương, đơn vị (Huyện ủy Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong, Cam Lộ; Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Thị ủy Quảng Trị, Thành ủy Đông Hà). Huyện đảo Cồn Cỏ thành lập Tổ chấm thi do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Tổ trưởng. 12/13 huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc giao Ban Tuyên giáo làm cơ quan thường trực Cuộc thi. Huyện Hướng Hóa giao Huyện Đoàn làm cơ quan thường trực Cuộc thi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi bằng nhiều hình thức. Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy đăng tải trên 10 tin, bài viết liên quan đến cuộc thi và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào. Báo Quảng Trị đã kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục, đặt hàng bài viết cung cấp tư liệu, đăng tải các văn bản liên quan đến cuộc thi để tuyên truyền và làm tài liệu tham khảo cho người tham gia dự thi. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin, phóng sự ngắn, xây dựng phóng sự dài phát tại lễ tổng kết Cuộc thi; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch triển khai tuyên truyền bằng hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích...; Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.

Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố đã phát nhiều tin, bài, phóng sự về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihãn, Chủ tịch Xuphanuvong và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân và dân hai nước Việt Nam, Lào trong suốt chiều dài lịch sử.

Ban Tổ chức ở nhiều địa phương, đơn vị còn chỉ đạo tuyên truyền cuộc thi thông qua các buổi hội họp, tọa đàm; kết hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn của đất nước, quê hương như: 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn...; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng...

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc tích cực, chủ động và trách nhiệm của các cơ quan Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở và Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc đã đưa Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Năm năm 2017” trên địa bàn Quảng Trị phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần tuyên truyền, vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị, thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam giữa Quảng Trị và hai tỉnh Salavan, Savannakhẹt của nước bạn Lào.

2. Sau gần 4 tháng phát động Cuộc thi (từ 28/6/2017 - 19/10/2017), 100% các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã hưởng ứng tham gia cả hai hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần qua mạng Internet và thi viết.

Cuộc thi viết đã thu hút 82.395 bài dự thi của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó có trên 50.000 bài thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh các trường THCS, THPT (chưa kể số lượng bài của lực lượng vũ trang nộp theo ngành dọc).

Các Đảng bộ có số lượng bài dự thi nhiều là Vĩnh Linh (24.000 bài), Hải Lăng (16.800 bài), Triệu Phong (10.000 bài), Gio Linh (6.900 bài); Đảng bộ có số lượng bài ít do đặc thù địa phương, đơn vị: Đảng bộ Huyện đảo Cồn Cỏ (54 bài), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (125 bài). Địa phương, đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao: Đảng bộ khối các Cơ quan, Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Đảng bộ các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã tiếp nhận 250 bài dự thi do Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc lựa chọn gửi về tham gia dự thi cấp tỉnh. Ngay sau khi nhận đủ bài thi, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã họp và chỉ đạo Ban Giám khảo triển khai chấm thi qua hai vòng (sơ khảo, chung khảo). Vòng sơ khảo đã chọn 60 bài dự thi kết quả cao chấm vòng chung khảo. Đơn vị có nhiều bài thi vào vòng chung khảo là Vĩnh Linh (12 bài), Đông Hà (8 bài), Gio Linh (7 bài), Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh (6 bài).

Tại vòng chung khảo, với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã chấm chọn 30 bài thi có chất lượng cao, trong đó có 21 bài đề nghị Ban Tổ chức trao giải. Căn cứ thể lệ Cuộc thi, 11 địa phương, cơ quan, đơn vị đã được xét chọn và đề nghị để Ban Tổ chức trao giải tập thể.

Theo đó, đã có 11 giải tập thể (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); 21 giải cá nhân (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 15 giải Khuyển khích); 02 giải cho người cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất có bài thi chất lượng cao, đã được chọn trao giải Cuộc thi cấp tỉnh.

3. Qua theo dõi quá trình triển khai Cuộc thi, báo cáo kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, báo cáo của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, có thể khẳng định Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2017” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được chất lượng và hiệu quả cao; được đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... hưởng ứng tích cực.

Mặc dù Cuộc thi cấp tỉnh được phát động trong thời điểm tỉnh Quảng Trị diễn ra nhiều sự kiện như các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 10... nhưng cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh vẫn dành thời gian và tâm huyết tham gia Cuộc thi. Điều đáng ghi nhận là nhiều bài dự thi đầu tư công phu về hình thức, chú trọng về nội dung, thể hiện chân thực cảm xúc khi nói về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào…

Bên cạnh đó, một số lượng lớn bài thi không chỉ thể hiện kiến thức, sự am hiểu về đất nước, con người, văn hóa nước bạn Lào, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mà còn là cảm xúc, nghĩa tình sâu nặng, lòng biết ơn, trân trọng đối với nhân dân Lào của các thế hệ cha anh đi trước.

Có thể khẳng định rằng, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị; là diễn đàn thể hiện tình cảm sâu sắc đối với đất nước, con người bạn Lào, khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, trong sáng hiếm có trong lịch sử ngoại giao quốc tế. Nhiều người dự thi còn gắn nội dung chuyên đề thi với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bản thân trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền vững; kiến nghị một số giải pháp thiết thực để nâng tầm mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân và dân hai nước Việt Nam, Lào trong thời kỳ mới.

Nhiều địa phương, đơn vị không chỉ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền trong quá trình diễn ra Cuộc thi mà còn chú trọng tổ chức lễ tổng kết cuộc thi trang trọng và giàu cảm xúc như Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, Đông Hà, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh... Đặc biệt, thị xã Quảng Trị còn xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, ý nghĩa; xây dựng phóng sự cuộc thi phát tại lễ tổng kết, trao giải cấp thị xã./.

TG

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Năm 2017 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước. Đây là năm mà những quyết sách từ Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn, lan tỏa trong lòng dân. Và trong quá trình đó, báo chí đã đóng góp một phần quan trọng.