An Giang: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017

Đồng chí Đặng Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
Đồng chí Đặng Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Cao Quang Liêm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 125 học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 (lớp 1) diễn ra từ ngày 06 - 10/11. Các học viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt, giảng dạy 05 chuyên đề: Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; Một số vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay ở tỉnh An Giang; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Vấn đề đổi mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Công tác dân tộc và tôn giáo ở tỉnh; Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Văn Hòa nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là kênh thông tin quan trọng và bổ ích, giúp các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý  kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn, thiết thực phục vụ nhiệm vụ công tác. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại địa phương, cơ sở. Góp phần nâng cao chất lượng công tác, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới trên quê hương Bác Tôn./.

Tôn Phước Hòa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.