“Trên trước, dưới sau”, “Trong trước ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”

Dự và đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chín – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Báo cáo đánh giá sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của địa phương, đồng chí Nguyễn Chín –Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định: Những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là việc học tập, đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước. 

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác; có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao.  

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị: Thành ủy Tam Kỳ,  Bắc Trà My, Tiên Phước… đã làm rõ hơn những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Giới thiệu nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, mô hình tiêu biểu từ các địa phương, cơ sở để các đại biểu tham khảo và học tập kinh nghiệm.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đánh giá cao kết quả trong một ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy và 18 điểm cầu truyền hình huyện, thị, thành phố toàn tỉnh. Những ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị nhất là những bài học rút ra từ chỉ thị 03-CT/TW cần được phát huy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian đến. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, từ Kế hoạch 51-KH/TU cần xác định nội dung, biện pháp cụ thể căn cứ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phát huy tính sáng tạo, cách làm hay, phù hợp của các địa phương, đơn vị. Với phương châm, (cũng là điểm mới) Chỉ thị 05 là: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”. Có những cách làm phù hợp, tạo niềm tin trong nhân dân, xã hội. Có quy chế giám sát nêu gương sát, đúng với ngành, chuyên môn (công an, quân đội, giáo dục, ngân hàng, y tế …). Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chỉnh đốn Đảng, nhận diện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về công tác tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam … chú ý những tấm gương và mô hình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tạo hiệu ứng, lan tỏa nhân rộng trong toàn tỉnh.  

Tại Hội nghị, có 6 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016.

* Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mà cụ thể hóa nội dung các nghị quyết và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Trước đó, theo chương trình hội nghị, vào sáng cùng ngày, PGS-TS. Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) trực tiếp quán triệt đến các đại biểu chuyên đề “Nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Nguyễn Phi Anh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…