Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Thế Đức phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 28-11, tại Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 cụm các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh phía Bắc. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chủ trì Hội nghị.

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo ở Hưng Yên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 3 khâu đột phá đó là: tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp. Cùng với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân năm (GRDP) tăng từ 7,5 - 8%. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng chiếm 55%; dịch vụ chiếm 37% - nông nghiệp chiếm 8%; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%;...

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, kịp thời ban hành 16 chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó có 06 chương trình và 04 đề án, 01 chiến lược thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. HĐND, UBND đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện các chỉ tiêu ước đạt năm 2016 là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,1%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng, so với thời điểm mới tách tỉnh, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần (năm 1997 thu nhập đầu người: 205 USD tương đương 4,4 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 13,2% - Công nghiệp, xây dựng 49,7% - dịch vụ 37,1%; thu ngân sách 9.009 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 6.300 tỷ đồng, so với thời điểm mới tách tỉnh, thu ngân sách tăng gấp hơn 100 lần (năm 1997 thu ngân sách: 82 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao, đạt giá trị hơn 3,2 tỷ USD, gấp 640 lần khi tái lập; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, bình quân tăng 8,3%/ năm và từng bước đa dạng loại hình; tỷ lệ hộ nghèo còn 5%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 76,6%; có 60 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (bình quân toàn tỉnh đạt 16,1 tiêu chí /xã)…

 
 Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì; tỉnh luôn duy trì tốp đầu toàn quốc về thi tuyển đại học và phổ cập giáo dục các cấp. Công tác Quốc phòng, an ninh đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hưng Yên đã tranh thủ sự quan tâm của Trung ương để đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh, trong đó có công trình Khu lưu niệm và Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Xây dựng Thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II, Mỹ Hào là đô thị loại IV và đang trình công nhận thị xã. Tỉnh đã thu hút thêm được nhiều trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước về tỉnh như Đại học Thủy lợi, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học Y khoa Tokyo, v.v... Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hoá từ tỉnh tới cơ sở. Khu di tích Phố Hiến được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Theo đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã rất chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) tỉnh ủy trong công tác Tuyên giáo và tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, tiêu biểu như:

Trong xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đối với đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo cấp tỉnh: 100% cán bộ đều có trình độ chuyên môn đại học, trong đó có 09 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03 đồng chí đang nghiên cứu sinh; 16 đồng chí có trình độ cao cấp và cử nhân chính trị.  Cấp huyện Ban Tuyên giáo đều được biên chế từ 4-5 đồng chí/ huyện, thành ủy. 161/161 Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn thành lập mô hình Ban Tuyên giáo từ 3, đến 5 thành viên, Trưởng ban là đảng ủy viên, hưởng lương chức danh bán chuyên trách; Phó ban là thành viên do lãnh đạo các đoàn thể kiêm, được thực hiện từ 2006 đến nay. Tuy nhiên, xét vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, nay Tỉnh ủy đã giao các cơ quan chức năng khảo sát, lấy ý kiến của các cơ quan tham mưu kiện toàn lại một số chức danh, trong đó có chức danh Trưởng BTG Đảng ủy xã, phường, thị trấn thông qua kỳ họp HĐND phiên cuối năm nay (theo đó chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy tới đây sẽ do đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm).

Tỉnh có đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở, duy trì hoạt động từ năm 2009; có đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tỉnh ủy mới ban hành Thông báo số 388, ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và nâng mức chi hỗ trợ hoạt động cho đội ngũ này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án số 01 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Chủ động trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự báo tác động của những diễn biến tư tưởng, để từ đó tham mưu giúp cấp ủy đề ra các biện pháp giải quyết phù hợp; phòng ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ vững trận địa tư tưởng. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

BTV Tỉnh ủy cũng đánh giá cao và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ của BTG Tỉnh ủy, tham mưu trách nhiệm và hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: nắm sát, chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giúp Tỉnh ủy triển khai, lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong việc tổ chức kỷ niệm 3 sự kiện lớn của tỉnh (185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao là cơ quan thường trực của Ban tổ chức kỷ niệm tham mưu tổ chức các hoạt động, đã giúp BTV Tỉnh ủy, Ban tổ chức kỷ niệm tổ chức thành công các hoạt động đợt 1 và triển khai các hoạt động đợt 2, tiêu biểu như: Tọa đàm với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên - 75 năm thành lập và phát triển”; biên tập và phát hành 03 cuốn sách có giá trị và ý nghĩa sâu sắc: “Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên”; “Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên” “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên” và và 01 cuốn tài liệu truyên tuyền về 3 sự kiện trên; giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề " Lời thề La Tiến" và Lễ kỷ niệm 3 sự kiện.

BTV Tỉnh ủy ghi nhận công tác định hướng đối với các cơ quan báo, đài tỉnh (Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến) trong công tác tuyên truyền, nhất là phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm. Việc tuyên truyền đồng bộ, bảo đảm cả bề rộng, chiều sâu; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, công việc, đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc được dư luận đồng tình cao. Công tác khoa giáo; văn hóa - văn nghệ hoạt động thực hiện hiệu quả, nhất là việc phối hợp với các ngành trong khối tham mưu Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện việc chỉ thị, nghị quyết; công tác sơ kết, tổng kết; cụ thể hóa bằng các văn bản của Tỉnh ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, chất lượng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Từ những việc làm đó đã gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn là đơn vị tiên phong  nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học đều được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn, hiện nay Ban đã hoàn thiện các điều kiện để bảo vệ đề tài cấp tỉnh về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên".

Công tác tuyên giáo trong cụm góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức khẳng định, trong bối cảnh thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, nhất là từ sau Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, công tác tuyên giáo toàn quốc cũng như công tác tuyên giáo trong cụm đã có nhiều cố gắng, thực hiện một khối lượng công việc rất lớn; góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn yên tâm, phấn khởi, tin tưởng, triển khai thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2016.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc đã hoàn thành tốt các công việc đề ra theo nội dung đã được nêu tại Hội nghị giao ban cụm 6 tháng đầu năm 2016. Đó là:

Thứ nhất, tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Hết quý III/2016, đã có 14/14 tỉnh, thành đã hoàn thành việc học tập quán triệt ở cấp cơ sở, đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong đó, các tỉnh, thành hoàn thành sớm, như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… Nhiều đề án đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy nghiên cứu, xây dựng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, như: Đề án “Đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2016 - 2020” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên… Đến nay, cấp ủy các cấp trong khu vực đã hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, chương trình và đang triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động gắn với nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị. Các kế hoạch và chương trình hành động của BTG các cấp cũng như của từng cá nhân đã thể hiện rõ sự đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục hiệu quả hoạt động tuyên giáo.

Thứ hai, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và phong trào thi đua yêu nước, nêu gương trong xã hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo các cấp triển khai với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đưa việc học tập này thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ các cấp; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được ban hành, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã chủ động tham mưu tỉnh, thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.

Thứ ba, chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là kết quả Kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội Khóa XIV, Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XII) và các sự kiện tiêu biểu trong nước, ở địa phương. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được cấp ủy đảng quan tâm, củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu: chủ động trong việc cập nhật thông tin, bám sát nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tích cực tuyên truyền và định hướng tư tưởng chính trị về những vấn đề, sự kiện lớn của địa phương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhiều BTG đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2016 và tham mưu tỉnh, thành ủy tổng kết các đề án, đề tài khoa học, ban hành các chỉ thị, quy chế mới liên quan đến công tác này, như: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên,... Công tác tuyên truyền đã mang lại kiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định những thành tựu, kết quả quan trọng của đất nước và địa phương. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc.  

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. BTG các tỉnh, thành uỷ trong khu vực luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng được bổ sung, tạo sức bật mới cho Ban Tuyên giáo các cấp. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, nghiệp vụ điều tra dư luận xã hội, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng... cho cán bộ để nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn. Nhiều Ban Tuyên giáo đã chủ động tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; đồng thời tiến hành sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đây được xem là quá trình đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ tuyên giáo dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, nhiều cán bộ tuyên giáo ở các tỉnh, thành ủy được luân chuyển đến giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành ủy cũng như các vị trí lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành địa phương, tiêu biểu có Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên…

 
 Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng
phát biểu tại Hội nghị

Thứ năm, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy luôn chủ động, duy trì tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong triển khai thực hiện nghiệm vụ công tác tuyên giáo, tập trung trên các lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, tuyên truyền...  Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ngày càng được tăng cường trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thông qua đó triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng có hiệu quả hơn, cùng phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Thứ sáu, công tác thông tin tuyên truyền, lý luận, lịch sử, khoa giáo và văn hóa, văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cũng chú trọng nghiên cứu các đề án, đề tài khoa học nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị và xây dựng mô hình tổ chức trung tâm bồi dưỡng chính trị chuẩn của địa phương mình (tạo điều kiện đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, bố trí tổ chức bộ máy biên chế đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở), như: Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh... Về công tác lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tham mưu giúp cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn triển khai thuận lợi. Công tác góp ý, thẩm định các công trình lịch sử trước khi xuất bản được đặc biệt chú trọng để hạn chế thấp nhất những sai sót, nhằm phục dựng lại lịch sử một cách chân thật nhất có thể, đảm bảo tính khoa học và tính đảng của các công trình lịch sử. Ngoài ra, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng ở xã, phường, thị trấn cũng đang được các cấp ủy và ban tuyên giáo các cấp tập trung đẩy mạnh. Nổi bật như: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Hưng Yên...

Thứ bảy, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã tham mưu giúp cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Bên cạnh đó, BTG các tỉnh, thành ủy cũng quan tâm, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, triển khai xây dựng, tổng kết các đề án về công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Qua đó, chất lượng của đội ngũ cộng tác viên ngày một được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo. Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo thời gian; chất lượng học tập, quán triệt ở một số đơn vị cơ sở chưa cao; ý thức học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; việc chuẩn bị đề cương, bài giảng và phương pháp truyền đạt của một số báo cáo viên chưa có sức thuyết phục. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn chậm, nhất là việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi còn hạn chế. Hoạt động báo cáo viên cấp cơ sở chưa thường xuyên, đôi lúc chưa đáp ứng với yêu cầu. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi chưa được quan tâm. Một số báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp chậm được kiện toàn, chưa thực sự chủ động, nhạy bén, nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm.  Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa nhạy bén, kịp thời, phương pháp chưa phù hợp. Hình thức tuyên truyền còn nặng tính lý thuyết, áp đặt, một chiều, thiếu sự đối thoại, thảo luận, thăm dò, tiếp nhận thông tin phản hồi; một số văn bản, từ ngữ còn nặng tính hàn lâm, nội dung còn dài. Sử dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị chưa nhiều, chưa nhanh nhạy.  Việc dự báo các tình huống phức tạp có thể nảy sinh chưa được chủ động; nội dung và phương pháp đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa đa dạng, chưa tạo sức hấp dẫn, thuyết phục với công chúng; sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chưa nhuần nhuyễn, nên hiệu quả chưa cao, chưa xứng tầm. Một số mặt công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ chưa được quan tâm đúng mức.  

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2017

Với tinh thần thẳng thắn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát biểu, tham luận ý kiến về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian qua. Đánh giá những hoạt động nổi bật, đóng góp quan trọng của toàn ngành và trong cụm đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước từ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay. Trước những diễn biến phức tạp trong đời sống chính trị, làm thế nào để chủ động trong công tác thông tin và định hướng dư luận  trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay. Đề xuất một số biện pháp nhằm làm cho báo chí thể hiện rõ là công cụ đắc lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng, tránh được những biểu hiện thương mại hóa báo chí, bị “lợi ích nhóm” thao túng. Làm thế nào để tăng cường, đẩy mạnh công tác khoa giáo trong thời gian tới. Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước, quốc tế, trên địa bàn, các đại biểu thảo luận để xác định nhiệm vụ chung và của địa bàn trong năm 2017.

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu cũng thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của công tác tuyên giáo cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc. Đó là: (1) Tích cực, chủ động thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỷ 2015 – 2020 (trong lĩnh vực tuyên giáo) để sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, bám sát chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ các tỉnh, thành ủy để xây dựng các đề án, đề tài khoa học, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. (2) Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động tổ chức thực hiện việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tỉnh, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các nội dung về nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. (3) Tiếp tục chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản, văn hoá - văn nghệ theo hướng tập trung vào phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cổ vũ động viên nhân tố mới, mô hình mới; đấu tranh ngặn chặn tệ nạn, tiêu cực xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương trong thời đại mới. (4) Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục kiểm tra, khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp. (5) Đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghiên cứu các giải pháp, các hình thức để chủ động hơn nữa trong việc đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên Internet, những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. (6) Chỉ đạo tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn… Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. (7) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử hoạt động tuyên giáo tại các địa phương. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. (8) Tiếp tục quan tâm củng cố bộ máy tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp tỉnh và cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở. (9) Tiếp tục thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội. (10) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do tỉnh, thành ủy giao.

Phát biểu kết luận Hội  nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc đạt được trong 6 tháng qua. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các địa phương, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến trao đổi trở lại để làm rõ thêm một số nội dung mà các địa phương đề cập.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng bày tỏ tin tưởng và hy vọng rằng, với kết quả công tác 6 tháng cuối năm nói riêng và kết quả cả năm 2016 nói chung của cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng và mộ số tỉnh Đông Bắc, với sự thống nhất cao tại Hội nghị này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, thành ủy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, chúng ta nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2017.

* Trước đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đoàn cán bộ ngành Tuyên giáo kính dâng.

 
 Các đại biểu tham dự hội nghị đã dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Trước anh linh Tổng Bí thư  Nguyễn Văn Linh, bằng tất cả sự thành kính của mình, cán bộ Ngành Tuyên giáo nguyện kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh; sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; quyết tâm học tập quan điểm tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư về tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ lý luận; tham mưu xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiệu quả nhất, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.