Hoài Nhơn: Vững mạnh nhờ thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Cán bộ Đồn biên phòng Tam Quan Nam (Hoài Nhơn) nắm bắt tình hình và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên địa bàn huyện khi tham gia đánh bắt cá trên biển. Ảnh: N.PHÚC
Cán bộ Đồn biên phòng Tam Quan Nam (Hoài Nhơn) nắm bắt tình hình và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên địa bàn huyện khi tham gia đánh bắt cá trên biển. Ảnh: N.PHÚC

Trên cơ sở quy chế phối hợp các ngành của tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp với Chủ tịch UBND huyện về triển khai công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020; Quy chế phối hợp về công tác dân vận với lực lượng vũ trang, ngành y tế, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam giai đoạn 2016-2020; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy chế này thông qua hội nghị trực báo, giao ban công tác dân vận. Tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động của Tổ dân vận, Ban công tác Mặt trận, hội đoàn thể ở 155/155 thôn, khối, qua đó đánh giá đúng thực chất công tác dân vận của hệ thống dân vận các cấp. Cuối năm thống kê xếp loại Tổ dân vận có 76,6% đạt Tốt, 17% đạt Khá, 6,4% đạt Trung bình; đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở các cấp, điển hình có 29 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 40 mô hình trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, 17 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm. Qua mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã cụ thể hóa nghị quyết Huyện ủy thành nghị quyết của HĐND và giao cho UBND điều hành thực hiện trên cơ sở tiếp thu, đóng góp ý kiến các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri; hướng dẫn và xác định trách nhiệm đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn, khi thực hiện nhiệm vụ phải gắn với việc tìm hiểu các hoạt động đời sống xã hội ở địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân như: quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, trật tự xã hội; tăng cường giám sát hoạt động các cơ quan hành chính, tư pháp; từ đó trách nhiệm giải quyết, trả lời những yêu cầu chính đáng của nhân dân có nhiều tiến bộ. Trong năm 2016, có 260 điểm tiếp xúc cử tri với trên 22 ngàn lượt người tham dự với hàng ngàn ý kiến tham gia góp ý; tổ chức giải quyết, trả lời khiếu nại, yêu cầu, tố cáo của công dân đúng trình tự luật định. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các hội đoàn thể phát huy vai trò giám sát, trong việc tham gia xây dựng về thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư và tham gia xây dựng chính quyền, nhất là tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Theo đó, UBND huyện đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm: tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân; triển khai thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”; phân công đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đ/c lãnh đạo phụ trách công tác dân vận theo tinh thần Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định 858-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính các cấp. Nhờ đó, chất lượng hoạt động theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã, thị trấn có tốt hơn, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Mặt khác, các thủ tục hành chính ở địa phương, các văn bản pháp luật, Quy định, Nghị định của Nhà nước được văn phòng UBND huyện và các ngành niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để nhân dân tìm hiểu. Bên cạnh đó chỉ đạo UBND các xã, TT triển khai thực hiện chủ trương này, đến có 17/17 xã, TT thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Đã thành lập Ban tiếp công dân, nên công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tích cực, trong năm tiếp nhận 289 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, yêu cầu của công dân, các ngành chức năng đã trả lời, giải quyết 278 đơn đạt 96,1%; công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập được UBND và các cơ quan thuộc UBND huyện chú trọng. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, kinh tế - xã hội; giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (định kỳ 6 tháng, 1 năm); phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Qua đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những tồn tại, thiếu sót ở cơ sở; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt đạo đức công vụ, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của các cấp, các ngành, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa văn bản hành chính.

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, đi làm đúng giờ, thân thiện, niềm nở khi tiếp xúc với công dân trong các cơ quan Nhà nước. Hàng tháng, trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ Đảng, trong kiểm tra đảng viên chấp hành đều chú trọng góp ý xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời góp ý xây dựng thái độ tinh thần, tác phong làm việc, hạn chế mức thấp nhất trường hợp cán bộ, đảng viên bị xử lý kỉ luật do thái độ tác phong làm việc không tốt. Điều này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tạo niềm tin cho nhân dân.

Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của hệ thống chính trị, UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhằm giảm thiểu phiền hà cho tổ chức và công dân. Duy trì công tác tiếp dân, thường xuyên đối thoại dân chủ với dân... Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở xã, thị trấn triển khai thực hiện các chế định “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, bổ sung, sửa đổi và triển khai thực hiện các quy chế, quy định, hương ước; quy ước khu dân cư; tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến, quyết định hoặc trước khi chính quyền quyết định và tạo điều kiện để nhân dân giám sát, kiểm tra các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi các quỹ, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,...  Nhờ đó, bầu không khí dân chủ trong xã hội được cởi mở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, không để xảy ra khiếu kiện đông người, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng được nâng lên, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự điều hành của chính quyền các cấp./.

Các mô hình “dân vận khéo” của Hoài Nhơn được triển khai hiệu quả

1. Mô hình trên lĩnh vực kinh tế

“Vận động nhân dân đóng góp xây dựng Trung tâm văn hóa xã Hoài Hải”, “thắp sáng đường quê” của Tổ dân vận khối Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn; “phát huy nghề truyền thống: mở rộng mô hình chế biến nước mắm” của Tổ dân vận thôn Diêu Quang – Hoài Hải; “vận động nông dân hiến đất ruộng làm đường nội đồng” Tổ dân vận thôn Ngọc Sơn Nam - Hoài Thanh Tây; “xây dựng đường bê tông đường nội đồng” Tổ dân vận thôn Dĩnh Thạnh - Tam Quan Bắc; “mô hình trồng hoa trên vùng đất cát” Tổ dân vận Thôn Gia An Nam – Hoài Châu Bắc.

2. Mô hình trên lĩnh vực văn hóa – xã hội

“Mô hình 3 không” Tổ dân vận thôn Lâm Trúc 2 – Hoài Thanh, “đóng góp các quỹ 100%” Tổ dân vận thôn La Vuông – Hoài Sơn, “mô hình ba tự, 2 tốt” Tổ dân vận thôn Phụng Du 2 – Hoài Hảo; “khu dân cư không có tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh xã hội” Tổ dân vận thôn Tài Lương 2 – Hoài Thanh Tây; “vận động nhân dân tham gia đánh bắt hải sản không xâm phạm lãnh hải nước ngoài” Tổ dân vận thôn Ca Công Nam – Hoài Hương,“vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh, sạch, đẹp” Tổ dân vận thôn Bình Chương, Bình Chương Nam, Định Bình – Hoài Đức; “xử lý rác thải khu dân cư” Tổ dân vận thôn An Sơn – Hoài Châu, “vận động kế hoạch hóa gia đình” Tổ dân vận khối 3 – TT Bồng Sơn, “đẹp nhà, sạch đường, xanh đồng ruộng” Tổ dân vận thôn Cửu Lợi Đông, Trung Hóa, Tăng Long 1, Tăng Long 2 – Tam Quan Nam,“vận động nhân dân treo cờ các ngày lễ, tết” Tổ dân vận thôn Phú An – Hoài Hương.

3. Mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị

“Vận động nhân dân hội họp đạt 50% trở lên” Tổ dân vận thôn Thiện Đức, Thạnh Xuân Đông, Thạnh Xuân Bắc, Nhuận An Đông – Hoài Hương; “xây dựng tổ chức Mặt trận, hội đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng hội đoàn viên” Tổ dân vận thôn Liễu An, Gia An Đông – Hoài Châu Bắc.
 

Nguyễn Lê Anh Tuấn 
 Huyện ủy Hoài Nhơn, Bình Định

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.