Quán triệt Nghị quyết TW 4 cho đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Minh Trang
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Văn học-Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu 3 Nghị quyết và 1 Kết luận, bao gồm: Nghị quyết về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hội nghị được tổ chức theo tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả, không phô trương, hình thức. Cùng với giới thiệu, quán triệt, truyền đạt, nghiên cứu nội dung các chuyên đề, Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi, làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích, đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, thông tin, quan điểm sai trái, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt, tổ chức triển khai Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; các hội khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật; đội ngũ trí thức - những người có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rộng trong xã hội, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng, các đại biểu cần bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết và Hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể là tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, trong đó chú trọng tới việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời chú trọng đến những nội dung liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề đang công tác. Sau Hội nghị này, các đồng chí đang công tác theo chức trách và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết; đồng thời cần chủ động tuyên truyền Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm báo trong cả nước, thông qua đội ngũ này tác động đến các tầng lớp nhân dân.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ nghe các báo cáo viên Trung ương trực tiếp trao đổi gồm: PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, chuyên gia cao cấp đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; . Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 14-15/12./.


TGGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.