Hà Tĩnh: Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động thực hiện NQTW 4 khóa XII

Trong thời gian buổi sáng ngày 22/12, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết số 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích  nguyên nhân, lí do Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII; những kết quả, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua. Đặc biệt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành phần lớn thời gian chỉ rõ, phân tích và liên hệ sâu sắc trong thực tiễn với 27 biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời khẳng định sự quyết tâm chính trị của Đảng ta về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng 4 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Tiếp đó, đồng chí Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thông qua Kế hoạch và Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Thời gian chiều 22/12 và buổi sáng ngày 23/12/2016, các đồng chí Đặng Quốc Khánh ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt Nghị quyết số 05 -NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 06 -NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tư do thế hệ mới và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn Đảng bộ.

Sau phần quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề các Nghị quyết, Kết luận, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ của tỉnh; biểu thị sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đang (khóa XII), nhất là NQ về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá, biểu dương tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc của đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh trong việc học tập, tiếp thu các nghị quyết Hội nghị lần tứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Đối với Nghị quyết số 04 - NQ/TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết; khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian mà BTV Tỉnh ủy đề ra. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ những việc cần làm ngay; những việc làm theo lộ trình; những việc phải làm thường xuyên, liên tục, những việc phải tiếp tục làm trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách, là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, sự tồn vong của chế độ, nhận diện rõ và có các giải pháp đồng bộ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẩn trương triển khai 6 nội dung trong Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đối với Nghị quyết số 05-NQ/TW thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm mới của Nghị quyết là đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội; không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá gây bất ổn định kinh tế vĩ mô; không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế. 

Đối với Nghị quyết số 06 - NQ/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những giải pháp mà Hà Tĩnh đã đề ra nhằm cụ thể hóa 10 chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tư do thế hệ mới.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung làm tốt công tác kiểm điểm và tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016, đặc biệt là sản xuất, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển; chuẩn bị tổng kết xây dựng nông thôn mới năm 2016, phát động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức đón tết Đinh Dậu năm 2017…

Trần Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.