Thừa Thiên Huế: Triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Nhìn chung, công tác thông tin đối ngoại đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Nội dung, hình thức thông tin và phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, linh hoạt, kịp thời; đối tượng, địa bàn được mở rộng; lực lượng làm công tác tuyên truyền được tăng cường. Đã chú trọng đến tính định hướng, sức thuyết phục, tính hiệu quả và phù hợp về nội dung, đối tượng, thời điểm, quy mô, địa bàn; thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập và phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam nói chung cũng như Thừa Thiên Huế nói riêng trong khu vực và trên trường quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2017, với một số nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; kiện toàn lại bộ máy Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; tăng cường thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch đến bạn bè quốc tế; tăng cường mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”; tăng cường tuyên truyền về hội nhập quốc tế; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác với những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội; phát huy hơn nữa vai trò của truyền thông trong công tác đối ngoại.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao ý kiến phát biểu của các thành viên, sẽ chỉ đạo Tổ Giúp việc tổng hợp trình Thường trực Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc nhằm thực hiện tốt một số vấn đề, như: cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để các ngành, các địa phương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, phải xem thông tin đối ngoại như một nguồn lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; các thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp tích cực và hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; hoạt động thông tin đối ngoại cần đa dạng, phong phú với nhiều kênh, nhiều hình thức; chủ động nắm bắt tình hình để làm chủ thông tin và định hướng tốt dư luận xã hội liên quan đến công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục về công tác thông tin đối ngoại; lưu ý công tác tuyên truyền cổ động trực quan bề nổi tại các cửa ngõ hai đầu thành phố, tại các khu công nghiệp, khu du lịch v.v.../.

Hồng Nga 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.