Hà Tĩnh: Công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2017, ban tuyên giáo từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho 846 cán bộ cốt cán toàn tỉnh; tổ chức 19 lớp cốt cán cấp huyện với 6.346 người tham gia; 599 lớp ở các đảng bộ cơ sở. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề  năm 2017.

Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn cũng đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiến chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước; về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là kịp thời cung cấp thông tin, chú trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân và tham mưu cấp ủy xử lý; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai đảm bảo tôn chỉ mục đích, đúng định hướng của Đảng. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí nêu. Đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông xử lý nhiều cá nhân lợi dụng báo chí để thực hiện ý đồ không tốt.

Công tác giáo dục lý luận chính trị ngày càng đổi mới, nâng cao phương pháp, chú trọng ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc đã mở 403 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 52.000 lượt học viên tham gia. Hoạt động báo cáo viên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đã có nhiều đổi mới theo hướng cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu cơ sở, tiếp nhận và phản ánh thông tin cơ sở khách quan, đầy đủ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất xác định: Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW5 và các hội nghị BCH TW (khóa XII); Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục hoàn thiện và nghiệm thu đề tài khoa học về đổi mới công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; hoàn thành việc xây dựng đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo.

Bám sát tình hình địa phương để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí - xuất bản. Chỉ đạo hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng. Chủ động đấu tranh có hiệu quả, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; quan tâm làm tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn- Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò quan trọng của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; biểu dương công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đã làm tốt nhiệm vụ định hướng thông tin báo chí, nắm bắt dư luận xã hội... góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong tỉnh phải luôn tiên phong, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức và hành động; đồng thời trở thành tấm gương, tạo sức lan tỏa tinh thần đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo trung ương; trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ các tỉnh; Không ngừng đổi mới công tác tuyên giáo, “nói đi đôi với làm”, kiên định bản lĩnh, nhất quán hành động tạo khối đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đản bộ và Nhân dân.

Công tác tuyên giáo phải nắm vững, hiểu sâu, bám sát các nhiệm vụ chính trị; đi sâu nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân; luôn cập nhật thông tin, dự báo tốt tình hình và chủ động, sắc bén trước mọi tình huống, nhất là sự tác động của các “làn sóng” mạng xã hội.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung cao cho việc tuyên truyền để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là về những cách làm sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất quan điểm “không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, sắc bén,  và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ; chăm lo bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác tuyên giáo; tuyên truyền mạnh mẽ những kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trai, thù địch./.

Trần Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…