An Giang: Toạ đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Ngày 31-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Toạ đàm nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930). Cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được ôn lại lịch sử ra đời Ngành Tuyên giáo của Đảng. Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. 

Trong suốt 87 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của ngành vẫn được giữ vững và phát huy.

Cùng với cả nước, công tác Tuyên giáo ở tỉnh An Giang trải qua các giai đoạn lịch sử đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị trong thời kỳ vận động cách mạng đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, đổi mới và bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Nhìn chung, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị làm tốt công tác tư tưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, giữ vững định hướng của Đảng, phản ánh khá chân thực và sinh động các phong trào của địa phương, hướng dẫn dư luận xã hội, khơi dậy tiềm năng phát triển sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,… góp phần dân chủ hóa đời sống xã hội, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Tại buổi Toạ đàm, cán bộ, công chức, nhân viên của Ban ở các thế hệ cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm hoạt động tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó mong muốn trong giai đoạn mới, đòi hỏi mỗi cán bộ Tuyên giáo thể hiện rõ sự kiên định với lý tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh; dám nghĩ, dám làm trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo...


Phát biểu tại buổi Toạ đàm, đồng chí Lê Hồng Khâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp để tự hào với những thành quả mà bao thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Tuyên giáo đã tạo dựng nên, đồng thời mong muốn thời gian tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường tính nhạy bén, tính chiến đấu, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, kiên định, bản lĩnh đối diện với những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Lựa chọn những vấn đề có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, nâng cao vị thế, vai trò chủ đạo trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp này, có 04 đồng chí công tác tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng được Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Quốc Hùng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.