Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền về phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chiều ngày 8/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên tháng 8 bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu các huyện, thị, thành để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn Tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và trên 500 đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu 02 chuyên đề: Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Tỉnh. Thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trên địa bàn Tỉnh.

Giới thiệu thực trạng phát triển HTX trên địa bàn Tỉnh hiện nay, đồng chí Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh cho biết: Tính đến tháng 7/2017, toàn tỉnh có 181/200 HTX đang hoạt động, chiếm 90,5% tổng số HTX trên địa bàn Tỉnh (trong đó, có 142 HTX nông nghiệp, 39 HTX phi nông nghiệp và 19 HTX không hoạt động). Thời gian qua, các HTX đang hoạt động đã tổ chức cho người dân tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình canh tác, kết nối thị trường… đem lại lợi nhuận cao cho người dân. Tuy nhiên, công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012 vẫn còn chậm và chất lượng hoạt động chưa cao.

Để tiếp tục củng cố và phát triển các HTX trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong Tỉnh cần phải: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của HTX; huy động các nguồn lực phát triển kinh tế hợp tác…
Đối với việc phát triển DNVVN trên địa bàn Tỉnh, đồng chí Trương Hoà Châu, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: DNVVN là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng, đã và đang góp phần tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Năm 2016, toàn Tỉnh có 3.250 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp 12,4% GRDP của tỉnh, 10,23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nộp ngân sách nhà nước chiếm 8,20% tổng thu ngân sách, giá trị xuất khẩu chiếm 21,7% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 30 ngàn lao động/năm. 

Đến cuối tháng 7/2017, toàn tỉnh phát triển được 305 doanh nghiệp mới, tổng số vốn đăng ký 1.323 tỷ đồng, đạt trung bình 4,34 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới đạt từ 87 đến 95% so với kế hoạch đề ra. Thu hút được 26 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3.123 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình khởi nghiệp và phát triển, DNVVN phải đối mặt trực tiếp những khó khăn như: Quy mô vốn nhỏ, áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo trong sản xuất sản phẩm và dịch vụ còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu, năng lực quản trị hạn chế, khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường chưa tốt, việc thích ứng với sự biến động của nền kinh tế ở mức độ thấp và thiếu linh hoạt. Do vậy, các cấp, các ngành và các địa phương trong Tỉnh cần phải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giúp DNVVN phát triển về số lượng, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp này duy trì hoạt động, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoà nhập vào thị trường thế giới, trước hết là trách nhiệm từng doanh nghiệp; đồng thời, cần có những chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nắm bắt, tham mưu định hướng dư luận xã hội được kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 8, đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung thông tin, tuyên truyền các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó, chú trọng một số nội dung sau: 

Tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2017), 72 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)…
Tuyên truyền những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương.

Tuyên truyền sâu rộng cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017 và các hoạt động nhân kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia nhằm góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia.

Tuyền truyền thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hơp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020. Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển DNVVN trên địa bàn Tỉnh (theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X).

Đề nghị hệ thống Tuyên giáo từ Tỉnh đến xã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, Cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động nắm dư luận xã hội kịp thời, chính xác. Hướng dẫn các đồng chí này tạo lập và sử dụng Facebook cá nhân để tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh của địa phương; tích cực tham gia phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và cuối năm, đánh giá kết quả hoạt động để tham mưu cấp uỷ củng cố, kiện toàn nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.
Minh Phú
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.