Đoàn kết, phát huy trí tuệ và vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lâm Phương Thanh chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV
Đồng chí Lâm Phương Thanh chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV

Ngày 30/8 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Tới tham dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, Công đoàn cơ quan, Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Ban qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn cơ quan.

 
 

Hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2017

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí Hoàng Minh Thế, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã hoàn thành cơ bản các nội dung, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội, trong đó có các nội dung như công tác phát triển Đảng; thực hiện tốt công tác chuyên môn tại đơn vị; tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tham gia phần lớn các hoạt động do Đoàn khối và Cụm 3 Đoàn Khối tổ chức; tự tổ chức và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị bạn nhiều hoạt động có ý nghĩa, khích lệ tinh thần đoàn viên, thanh niên; phát triển mạnh mẽ phong trào văn nghệ-thể thao...

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tích cực tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị do Đảng ủy cơ quan và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; đăng ký tiêu chí rèn luyện học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn, hầu hết đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã thực hiện tiết kiệm trong công tác, sinh hoạt, xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị; phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên cơ quan. Đoàn viên, thanh niên công tác tại các đơn vị báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích trong triển khai công tác tuyên truyền thông qua viết tin, bài phản ánh về việc học và làm theo Bác. Nhiều đoàn viên, thanh niên tự nghiên cứu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ việc nâng cao nhận thức chuyển thành hành động thiết thực, phục vụ công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như: Giao lưu, tuyên dương các nhà báo trẻ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia giao lưu và đóng góp một phần kinh phí tặng quà các điển hình học và làm theo gương Bác tại Sư đoàn 312 (Thái Nguyên); về nguồn tại khu di tích K9, Đá Chông - Ba Vì; tìm hiểu về những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định hóa - Thái Nguyên...

 
 Đồng chí Hoàng Minh Thế trình  bày báo cáo tại Đại hội


Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc trong đoàn viên, thanh niên. Tham gia đúng, đủ thành phần các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn do Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới thông qua các hình thức tìm hiểu trên mạng internet, thi trực tuyến, hội thảo, tọa đàm kết hợp với tham quan các di tích lịch sử... Nhiều đồng chí đoàn viên, thanh niên tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo đã trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet như “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”; “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ cơ quan.

Vào dịp Kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn 26/3 hoặc Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tích cực phối hợp tổ chức và tham gia các tọa đàm, hội thảo, hoạt động cùng với Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và một số Đoàn Thanh niên cơ quan bạn, tiêu biểu như  các tọa đàm, hội thảo “Khi người trẻ làm công tác Tuyên giáo”, ”Thanh niên với văn hóa công sở”, "Nhà báo trẻ đối với nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới", “90 năm báo chí Cách mạng Việt Nam: Truyền thống - Bản lĩnh - Trách nhiệm”, “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; “Sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới vào Việt Nam và ứng xử của các nhà báo trẻ”,“Công tác tuyên truyền góp phần đấu tranh phòng, chống những lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên trẻ”... Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong cơ quan còn tích cực tham gia vào các hoạt động như: nghe nói chuyện truyền thống, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, tham gia Hội trại “Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”...

Về công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tích cực hưởng ứng các phong trào của Đoàn Khối như: “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” tại các tỉnh miền Trung, các chương trình giao lưu “Tổ quốc gọi tên mình” , “Những trái tim tình nguyện”, “Những trái tim Ba sẵn sàng”, “Vang mãi bản hùng ca”... Những hoạt động này đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thu hút tuổi trẻ cơ quan hưởng ứng tham gia, góp phần dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, xây dựng môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên phấn đấu và trưởng thành. 

Là nhân tố tích cực, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và các công trình, phần việc thanh niên nhân ngày kỷ niệm thành lập ngành Tuyên giáo 1/8; tổ chức thành công chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; về nguồn tại Thôn Thia, xã Tân Trào (Tuyên Quang) nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; tham gia cùng Đoàn Thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam về thăm khu di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, đóng góp kinh phí mua quà tặng học sinh nghèo học giỏi tại xã Điềm Mặc (Thái Nguyên)... 

Về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, Đoàn Thanh niên cơ quan tích cực hưởng ứng, tuyên truyền các chương trình của Đoàn Khối như “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật giai đoạn 2013-2017”, thường xuyên tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo liên quan đến Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Bộ luật Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thanh niên; Hội thảo "Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Việc làm"...

Gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên, thanh niên tác nghiệp tại các đơn vị báo chí và làm việc tại các vụ chức năng đã tích cực tuyên truyền hàng trăm tin, bài về hoạt động của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Đoàn Khối các quan Trung ương nói riêng, tạo hiệu ứng rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó nổi bật là những nội dung như: tuyên truyền pháp luật trên các ấn phẩm báo chí về an toàn giao thông, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua...

Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Liên Chi hội Nhà báo cơ quan tổ chức thành công Tọa đàm “Thanh niên với Văn hóa giao thông”, thu hút được sự tham gia đông đảo, sôi nổi của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tọa đàm tuyên truyền liên quan đến những vấn đề như An sinh xã hội, Y tế với cộng đồng... cũng được đoàn viên, thanh niên trong cơ quan tích cực hưởng ứng. 

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đoàn Thanh niên cơ quan cùng với một số ít Đoàn cơ sở thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Báo Nhân dân, TTXVN, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...) được Ban Bí thư Trung ương Đoàn mời tham gia góp ý, xây dựng Đề án tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Những ý kiến đóng góp, đề xuất của Đoàn Thanh niên cơ quan được ghi nhận và đánh giá tốt. 

Công tác tuyên truyền còn được Đoàn Thanh niên cơ quan thực hiện lồng ghép có hiệu quả thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, hội trại… Cùng với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển tải nội dung giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. 

Trong phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều đoàn viên, thanh niên Chi đoàn 2 thường xuyên xung phong đi công tác tại các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, để có những tác phẩm mang tính thời sự cao, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền của cơ quan. 

Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức đa dạng, từ phối hợp với các Đoàn cơ sở trong Khối các cơ quan Trung ương, tham gia theo kế hoạch của Đoàn cấp trên đến các Chi đoàn chủ động thực hiện và phân công cho từng nhóm… Chính vì thế các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của Đoàn Thanh niên cơ quan đã có những bước phát triển, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên đã kêu gọi xã hội hóa, quyên góp mua quà, quần áo và đồ dùng học tập tặng gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại một số địa phương miền núi ở Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; tham gia đóng góp kinh phí với Đoàn Khối, Cụm 3 Đoàn Khối và một số Đoàn bạn trong các hoạt động tình nguyện tại Hà Giang, miền Trung, Hà Nam, Thái Nguyên… với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, tuy chưa nhiều, nhưng đã thể hiện được tinh thần sẵn sàng vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trong cơ quan.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được tuổi trẻ cơ quan tích cực hưởng ứng vào dịp 27/7, thông qua các hoạt động như tham gia “Thắp nến tri ân” do Đoàn cấp trên tổ chức; dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Bến Tàu Không Số ở quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng; thăm và tặng quà mẹ Việt nam Anh hùng và gia đình chính sách tại huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng; kết nối với doanh nghiệp tài trợ trao tặng 25 triệu đồng hỗ trợ làm đường bê tông vào nhà Mẹ Việt nam Ạnh hùng tại huyện miền núi Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc...  Ngoài ra Đoàn Thanh niên còn tham gia cùng Hội Cựu Chiến binh cơ quan trong các chương trình hành hương về nguồn tại Quảng Trị, Quảng Bình...

Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cơ quan. Đoàn Thanh niên đã tổ chức được một cuộc hiến máu nhân đạo tại trụ sở cơ quan nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn cấp trên tổ chức. Đã có 64 lượt đoàn viên, thanh niên cơ quan đăng ký và tham gia hiến máu tại các chương trình nêu trên.  

Đoàn viên, thanh niên cơ quan cũng đã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ ngày lương đến các chương trình Hướng về Trường Sa thân yêu; Ngày vì người nghèo; ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt... 

Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng cũng đã được Đoàn Thanh niên cơ quan quan tâm thông qua những hoạt động như tích cực phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ cho con em cán bộ, công nhân viên dịp Tết thiếu nhi 1/6; đóng góp kinh phí giúp đỡ bệnh nhi và tham gia hiến máu tại Viện Nhi Trung ương thông qua chương trình “Giọt hồng trao em” do Đoàn Khối tổ chức...

Đối với hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn viên, thanh niên tại các vụ chức năng và đơn vị báo chí đã tích cực viết bài, tham gia các diễn đàn mạng xã hội để nêu quan điểm, lập luận phản bác những ý kiến phản động của các phần tử bất mãn, thế lực thù địch. Đoàn viên, thanh niên cũng là nòng cốt của lực lượng tự vệ cơ quan, luôn tham gia nghiêm túc các khoá huấn luyện quân sự. Qua đó nâng cao nhận thức đầy đủ và chủ động, cảnh giác với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; đồng thời góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”; Đoàn tham gia xây dựng Đảng; quốc tế thanh niên, trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 14 đồng chí đoàn viên tốt nghiệp Thạc sĩ, nâng tổng số đoàn viên có trình độ Thạc sĩ lên 27 đồng chí. Nhiều đoàn viên, thanh niên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, lý luận chính trị. Phong trào văn nghệ - thể thao được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức được 01 cuộc giao lưu văn nghệ-thể thao với Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và  Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Giang; 05 cuộc giao lưu với Đoàn Thanh niên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, TP. Hải Phòng; đăng cai tổ chức và giành giải Nhất tại “Giải Bóng đá chào mừng 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo”; tham gia thành công các Giải “Cúp Bóng đá Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia lần thứ IV năm 2016”; “Cúp Bóng đá 4 Văn phòng trung ương mở rộng 2016”... Ngoài ra còn có 02 chương trình hoạt động giao lưu được thực hiện trên cơ sở tham gia với Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Thái Nguyên... Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên cơ quan đã giới thiệu kết nạp vào Đảng được 42 đoàn viên ưu tú. Ban Chấp hành cũng đã nhận xét và giới thiệu để Đảng ủy cơ quan chuyển đảng chính thức cho 29 đồng chí đảng viên dự bị. Thực hiện công tác quốc tế thanh niên, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên đã có 05 đồng chí đại diện cho tuổi trẻ cơ quan tham gia chương trình Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ II (diễn ra tại Trung Quốc) do Trung ương Đoàn tổ chức.

Quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”


Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, trình bày ý kiến, góp ý để chỉ rõ hơn những kết quả, cũng như chỉ ra những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra những giải pháp góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được những kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ sau. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội đã nhất trí đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2019, đó là:  Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; nhất là những vấn đề, sự kiện mới được dư luận quan tâm.  Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn Thanh niên cơ quan có từ 1 - 2 công trình thanh niên; các chi đoàn có tối thiểu một phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực. Phấn đấu cả 2 chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; hàng năm giới thiệu cho Đảng 7 - 10 đoàn viên ưu tú; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ đạt ít nhất là 50% tổng số đảng viên mới được kết nạp trong cơ quan. Hàng năm, 100% cán bộ đoàn chủ chốt được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn. Mỗi chi đoàn có ít nhất 01 sinh hoạt chuyên đề/năm. 

Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, các đại biểu cũng thống nhất thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Ba trách nhiệm” trong đoàn viên là công chức, viên chức trẻ.

Thứ hai, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan vững mạnh, chú ý nâng cao chất lượng chi đoàn; mở rộng các hoạt động liên kết trong và ngoài cơ quan để tặng nguồn lực hoạt động.

Thứ ba, lựa chọn những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, gắn với đạo đức công vụ, văn hóa công sở... để thực hiện thường xuyên, liên tục, có chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, thiết kế các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thiết thực, hấp dẫn, chú trọng chiều rộng và chiều sau để thu hút, tập hợp, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, với số lượng gần 70 đoàn viên, chiếm gần 1/4 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban, đoàn viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là lực lượng quan trọng có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn cao, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có ý thức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chỉ ra những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan như: hoạt động Đoàn chưa phong phú, mới tập trung vào các hoạt động bề nổi, chưa chú trọng tới hoạt động chiều sâu, hoạt động chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ; các chi đoàn chưa xây dựng được những nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, một số phong trào triển khai thiếu sáng tạo, chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của đoàn viên, thiếu chủ động trong việc đề xuất, phối hợp với các ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…, đồng chí Lâm Phương Thanh mong muốn Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019 cần sớm khắc phục những hạn chế này, chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, phong cách, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên.

 
Đồng chí Lâm Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Đây là đòi hỏi quan trọng đối với người cán bộ Tuyên giáo. Cùng với nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, đoàn viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần sáng tạo, triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục để các cơ sở Đoàn đến học tập và nhân rộng. Đoàn Thanh niên cơ quan phải kết nối, hỗ trợ, thấu hiểu tâm tự, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên”, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Quyết Thắng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như sự thẳng thắn trong đánh giá những thành công và hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong những nhiệm kỳ vừa qua. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục kế thừa những thành tựu, khắc phục những mặt còn hạn chế và bước vào một nhiệm kỳ mới với một khí thế mới, tinh thần mới, đón nhận những thanh công mới. Đồng chí cũng đề nghị, để công tác đoàn và phong trào thanh niên của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục có bước phát triển trong thời gian tới, cần quan tâm một số nội dung sau: Thứ nhất, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên. Thứ hai, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh  niên cơ quan trong thời kỳ mới. Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thứ tư, cần chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đại hội cũng đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019; 2 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp phiên thứ nhất, bầu đồng chí Bùi Chí Tuệ làm Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã vinh dự nhận bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

 
 Đồng chí Trần Quyết Thắng trao bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương cho các đoàn viên thanh niên
có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên

Thu Hằng - Tuấn Anh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.