Thiết thực từ Cuộc thi "Mỗi đoàn viên một sáng kiến"

Đồng chí Võ Văn Phuông trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải
Đồng chí Võ Văn Phuông trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải

Ngày 31/8, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam và đông đảo cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức phát động Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” từ ngày 13/7/2016 tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau gần 1 năm triển khai, Cuộc thi đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” đã nhận được 134 bài dự thi với 164 đoàn viên tham gia dự thi. Trong đó, đã có 20/21 đầu mối vụ, đơn vị trong Ban tham gia dự thi. Nhiều tổ công đoàn có 100% các đoàn viên công đoàn tham gia dự thi như:  Tổ Công đoàn vụ Báo chí – Xuất bản; Tổ công đoàn Bộ phận chuyên trách 05; Tổ công đoàn Vụ các vấn đề xã hội, Tổ công đoàn Tạp chí Thông tin đối ngoại, Tổ Công đoàn Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường… Nhiều tổ công đoàn, công đoàn bộ phận có nhiều đoàn viên tham gia dự thi như:  Công đoàn bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ công đoàn Vụ Tổng hợp, Tổ công đoàn Tạp chí Tuyên giáo, Tổ công đoàn Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng T26… Bên cạnh một số bài tham dự cá nhân, có rất nhiều tổ công đoàn của các vụ, đơn vị đã có bài dự thi chung về sáng kiến của vụ, đơn vị. 

Báo cáo tổng kết Cuộc thi, đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, nhìn chung, các bài dự thi đã thể hiện được nội dung, chủ đề của Cuộc thi “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”. Đó là phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện và đề xuất, kiến nghị với Ban các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Nội dung thi mang tính mở, bao gồm các lĩnh vực chung theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, của vụ, đơn vị, và theo vị trí, việc làm của từng cán bộ, công chức, đoàn viên, người lao động. Các bài thi đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết với chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Các bài thi cũng đã có sự tìm tòi, vận dụng vào vấn đề cụ thể đang đặt ra đối với từng lĩnh vực tham mưu của người tham gia dự thi. Phần lớn, các bài dự thi đều được trình bày rõ ràng, ngôn ngữ, văn phong lưu loát, thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi người dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã thu nhận được những đề xuất, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác trong từng lĩnh vực chuyên môn của các đoàn viên công đoàn. Trong đó, có nhiều giải pháp, sáng kiến phong phú và đa dạng nhằm thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Đáng chú ý là một số sáng kiến tạo sự lan tỏa, lắng đọng, thể hiện chiều sâu tư duy, tâm huyết với sự nghiệp phát triển của Ban. Đó là những góc nhìn, những cách tiếp cận, suy nghĩ, chiêm nghiệm hoặc mong muốn, đề nghị, kiến nghị, sáng kiến về một hay nhiều vấn đề có liên quan đến công tác tuyên giáo. Nội dung các sáng kiến thể hiện được những suy nghĩ, trăn trở của mỗi tác giả nhằm trả lời cho các câu hỏi: Mỗi cá nhân, mỗi vụ, đơn vị; Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo cần phải làm gì để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay? Là một cán bộ ngành tuyên giáo, có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cùng đồng nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc? Có điều gì, vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung hay thay đổi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo…

Ban Giám khảo Cuộc thi viết được Lãnh đạo Ban ra quyết định thành lập gồm các nhà khoa học, lãnh đạo các Vụ, đơn vị có năng lực, uy tín. Ban Giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, nghiêm túc, minh bạch, công bằng. Đã tiến hành chấm chéo với 2 vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi. 

Qua kết quả của các bài thi, có thể nhận thấy các bài thi đã thể hiện tính nhạy bén, khả năng nắm bắt thực tiễn, để đưa ra các sáng kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát hơi thở của thực tiễn, một trong những nội dung nổi bật thể hiện trong các sáng kiến dự thi lần này là đề cập tới sự ảnh hưởng của mạng xã hội đối với đời sống xã hội, nhất là ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay. Nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Trung – Hồ Hoài Linh (Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế) đã đưa ra một số giải pháp đối với đoàn viên, thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Trong đó, sáng kiến nhấn mạnh, cần xác định xu hướng phát triển tất yếu và vai trò rất quan trọng của mạng xã hội; khẳng định quan điểm của Việt Nam là không ngăn chặn, cấm đoán mạng xã hội đồng thời cũng kiên quyết không để những người lợi dụng mạng xã hội nhằm mục đích xấu. Cần xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia viết bài trên mạng xã hội nhằm hướng người sử dụng mạng xã hội có cách nhìn đúng đắn về các vấn đề quốc tế và trong nước, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Cũng đề cập tới mạng xã hội, tác giả Vũ Thanh Mai (Vụ Tổng hợp) đã đưa ra đề xuất: Chỉ đạo tổ chức gặp mặt người dùng Facebook có ảnh hưởng rộng trong xã hội để thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ tuyên truyền, định hướng về các chủ trương của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, định hướng các cá nhân sử dụng Facebook trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các sáng kiến đều đề cao việc nâng cao chất lượng công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Tác giả Bùi Thu Thanh (Tạp chí Tuyên giáo) đưa ra đề nghị ứng dụng thiết bị chuyển đổi kết quả quét phiếu điều tra sang các cơ sở dữ liệu để phần mềm máy tính xử lý thay vì phải nhập dữ liệu bằng tay như hiện nay. Thiết bị scan, máy quét, có công nghệ nhận dạng chữ viết từ dạng ảnh sang dạng text. Sau khi quét bản phiếu điều tra, tự động chuyển dữ liệu vào phần mềm để xử lý, giả file word mà không cần phải gõ. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của Ban.

Các sáng kiến đều góp phần thực hiện nội dung đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo.  Chiếm đa số trong tất cả các sáng kiến tham gia dự thi là các sáng kiến trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Các sáng kiến dự thi đều xoay quanh các nội dung về công tác tham mưu trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu quả thông tin của các báo, tạp chí trong Ban. Đáng chú ý là sáng kiến của đồng chí Trần Thanh Lâm (Vụ Báo chí – Xuất bản) với nội dung “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tham mưu, định hướng báo chí trong tình hình mới”. Đồng chí đưa ra các tiêu chí về người cán bộ làm công tác tham mưu, định hướng báo chí trong tình hình mới, đó là: phải nắm vững các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng, những quy định pháp luật của Nhà nước về báo chí cũng như luật pháp nói chung;  chủ động bám sát thực tiễn xã hội, đời sống báo chí; phải nắm bắt, dự báo được chiều hướng thông tin qua những người làm báo; nắm bắt được chiều hướng dư luận, chiều hướng thông tin qua mạng xã hội, qua nghiên cứu dư luận xã hội.  Nhóm tác giả Nguyễn Bích Vân – Đinh Thị Bích Liên với sáng kiến để nâng cao tính hấp dẫn của thông tin tiếng Anh trên Báo điện tử ĐCSVN đã đề xuất, cần tăng cường tính thời sự, chính xác; nâng cao chất lượng thông tin trên cơ sở nâng cao chất lượng của tờ về mặt nội dung và hình thức; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo làm mảng thông tin tiếng nước ngoài. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng, Vũ Diệu Thu, Nguyễn Thương Huyền đã đưa ra sáng kiến “làm việc nhóm” nhằm nâng cao chất lượng tin, bài trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong làm việc  nhóm, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng tập thể, chia sẻ, cầu thị và hợp tác với nhau. Việc nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong tập thể, cùng nhau làm việc trong một môi trường văn hóa, tôn trọng, chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau chắc chắn sẽ đem lại những thành công mới, những giá trị mới.

Từ những kết quả đã được, có thể khẳng định, Cuộc thi “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” đã cổ vũ đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan thi đua hưởng ứng chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trần Doãn Tiến cũng nhấn mạnh, Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” là lần đầu tiên được tổ chức thực hiện trong phạm vi nội bộ Cơ quan. Tuy nhiên, Cuộc thi đã dành được những kết quả rất đáng mừng, nhất là tập hợp được những sáng kiến, giải pháp hay để báo cáo Lãnh đạo Ban tham khảo. Ban Chấp hành Công đoàn Ban rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo ban và Đảng ủy cơ quan trong việc cho phép, tổ chức các cuộc thi mới của Công đoàn Ban trong thời gian tới. 

 
 Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông hoan nghênh Công đoàn Ban đã tổ chức Cuộc thi “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”. Đây cũng là một sáng kiến rất đáng biểu dương. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Cuộc thi đã nhận được sự tham gia của nhiều đơn vị, những cá nhân. Cuộc thi đạt đúng tiến độ đề ra. Việc tổ chức chấm thi bài bản, minh bạch, khách quan.  Từ kết quả Cuộc thi, đã nhận  thấy nhiều sáng kiến có thể áp dụng, vận dụng vào công việc của Ban. Sáng kiến của các đoàn viên công đoàn cũng là yêu cầu đặt ra đối với lãnh đạo các Vụ, đơn vị và lãnh đạo Ban. Chúng tôi hứa sẽ lắng nghe, tiếp thu, ứng dụng, cải tiến và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, công việc của Ban. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, đồng chí Võ Văn Phuông cũng lưu ý, để thực sự khích lệ, huy động trí tuệ của tập thể, Cuộc thi phải thu hút đông đảo hơn nữa đoàn viên công đoàn cơ quan tham gia. Vẫn còn tồn tại một số  bài thi cóp nhặt, sao chép của nhau hoặc mang tính chất đối phó. Sáng kiến chỉ có thể có được với những người dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, có tinh thần sáng tạo, luôn nỗ lực. Chúng ta cần khắc phục bệnh hời hợt với công việc chung, lười suy nghĩ.

Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp thu những ý tưởng, giải pháp có chất lượng khả thi để sớm tham mưu cho Lãnh đạo Ban, đưa vào ứng dụng, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Ban. Việc trao giải hôm nay chỉ nên xem là khích lệ ban đầu trong khuôn khổ Cuộc thi. Sau khi các ý tưởng được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, nếu đem lại hiệu quả cao, được đánh giá tốt, nên tiếp tục được khen thưởng bằng cả tinh thần và vật chất của lãnh đạo của các vụ, đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn. Các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị tạo mọi điều kiện, dân chủ, lắng nghe phát huy tinh thần đề xuất sáng kiến của cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng bày tỏ mong muốn, tuy Cuộc thi khép lại nhưng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất sẽ được phát huy và nhân rộng trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Ban. Đồng chí cũng đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Ban  mở một hòm thư, tiếp tục tiếp nhận các sáng kiến của các đoàn viên công đoàn.

 
 Đồng chí Trần Doãn Tiến trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải


Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải thưởng tập thể cho 7 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và 15 cá nhân gồm 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.