Thành ủy TP.Hồ Chí Minh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, sáng 16/10
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, sáng 16/10

Dự hội nghị có các đồng chí: Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các ban của Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành phố; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo 24 quận, huyện; các đảng ủy cấp trên cơ sở; báo cáo viên Thành phố, tổng biên tập các cơ quan báo chí Thành phố…  


Tại hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - trực tiếp tham dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã báo cáo nhanh về kết quả của Hội nghị. 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, phân tích, cho các ý kiến về: Tình hình và thực hiện tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Đề án ‘Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập’; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, các đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. Hội nghị đã thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư Trung ương khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Qua những phân tích, nhận định làm rõ những vấn đề mà Trung ương 6 nêu ra, đồng chí Tất Thành Cang đã so sánh những mặt lớn trong kinh tế  - xã hội của thành phố năm 2017 và những tháng còn lại cần phấn đấu cao và huy động toàn lực tất cả các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị của thành phố để phấn đấu cao, nhằm đạt được các chỉ tiêu trong kinh tế  - xã hội mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra từ đầu năm.   

Với những Kết luận tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị các quận, huyện, đơn vị của thành phố, cần chú ý những vấn đề mang tầm to lớn trong nghiên cứu về cả hệ thống chính trị của thành phố không ngừng nâng cao hiệu quả, cùng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; liên hệ thực tế tại từng địa bàn, các ngành, các cấp để không ngừng tìm ra các giải pháp hiệu quả, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2017 và các năm sau./.     

Phạm Bá Nhiễu


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…