Đại hội Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (ảnh DP)
Đồng chí Trần Doãn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (ảnh DP)

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các đoàn thể cơ quan, một số đại biểu khách mời cùng 34 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng uỷ cơ quan và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, động viên hội phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương luôn đoàn kết, gắn bó, gương mẫu trong tất cả các hoạt động, gìn giữ danh hiệu cao quý, luôn thể hiện được rõ vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2012  - 2017, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương luôn định hướng cho các hội viên tích cực, chủ động thường xuyên học tập, nghiên cứu đường lối các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó 100% các hội viên đã nhận thức sâu sắc, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cùng các hoạt động như: Tổ chức chương trình nghệ thuật Màu Hoa Đỏ, Xuân Trường Sa, Tết Độc Lập… được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó, đã có tác dụng thiết thực, bổ ích để mỗi hội viên có dịp ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tri ân người có công với các mạng, tặng hàng nghìn xuất quà, hàng chục căn nhà tình nghĩa tới các gia đình chính sách.

Có thể nói, các hoạt động đều hướng tới giáo dục với phương pháp đa dạng, phong phúc, khoa học, phù hợp đã có tác dụng thiết thực, bổ ích để mỗi hội viên có dịp ôn lại truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, khắc ghi hình ảnh, bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương và các chi hội đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển Việt Nam; Quân đoàn 1; Trường Đại học Quân sự Trần Quốc Tuấn; cùng với các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh… tổ chức thăm các di tích lịch sử, văn hoá; Khu di tích K9, Khu di tích Tân Trào tỉnh Tuyên Quang; Thành cổ Quảng Trị; Nghĩa trang Trường Sơn; Nghĩa trang đường 9; Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc…

Về thực hiện chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ban Chấp hành Hội đã chủ động phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan, thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần cho hội viên, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ khi có hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, vào các dịp Tết nguyên đán, ngày 27/7 Hội đã cử các đồng chí Uỷ viên BCH đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh neo đơn.

Ngoài ra, vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước Hội đã huy động nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân để tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhà tình nghĩa cho nhiều gia đình chính sách ở một số địa phương trong cả nước. Tiêu biểu như Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động phối hợp với một số cơ quan tổ chức một số chương trình nghệ thuật có tính chất tri ân các gia đình chính sách có công với cách mạng…

 
 Tặng hoa cho các đồng chí Ban chấp hành Hội CCB Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội (Ảnh DP)

Bên cạnh những mặt đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội cũng thừa nhận vẫn còn một số hạn chế như: Chưa phát huy tích cực của hội viên trẻ có trình độ, năng lực, trách nhiệm trong hoạt động được giữ những cương vị trọng trách của Hội; Chưa có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề có tính chất giáo dục truyền thống của Quân đội, cũng như một số nội dung có kiến thức mới trong xã hội thông tin hiện đại…

Báo cáo của Đại hội cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ của công tác hội trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội nhằm thu hút, tập hợp hội viên với nhiều hình thức sinh hoạt phù hợp, chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức để các hội viên tham gia học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là những nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Kịp thời tổ chức học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, các nội dung định hướng của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đảng uỷ Cơ quan và Lãnh đạo Ban phát động, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cá nhân hội viên vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người theo chức trách nhiệm vụ được phân công.

Kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng uỷ viên trong Ban chấp hành Hội và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và chi tiết, với những nội dung giải pháp thiết thực, hiệu quả; Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Doãn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng những thành tích, những đóng góp quan trọng của Hội, của đội ngũ cựu chiến binh đối với sự nghiệp phát triển của Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trần Doãn Tiến nhấn mạnh các đồng chí cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là hình mẫu cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, các đoàn viên, thanh niên của Ban noi theo. Đặc biệt, với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội Cựu chiến Ban Tuyên giáo Trung ương đã thể hiện vai trò gương mẫu, tích cực, chủ động cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hoá chho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên của Ban.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Doãn Tiến đề nghị Hội Cựu chiến Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhiều sáng kiến trong tham mưu đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Ban và ngành tuyên giáo. Đồng thời, tích cực, chủ động đề xuất cho lãnh đạo Ban thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giáo đoạn cách mạng mới”, đặc biệt Hội Cựu chiến Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của cựu chiến bình trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Doãn Tiến yêu cầu Ban Chấp hành Hội cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực phối hợp hiệu quả hơn nữa với các tổ chức đoàn thể Công đoàn Ban, Liên chị hội nhà báo và Đoàn thanh niên cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, vụ, đơn vị. Đổi mới các hoạt động nhất là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu các lĩnh vực của công tác tư tưởng; động viên các hội viên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng chí Trần Doãn Tiến mong muốn Ban Chấp hành Hội Cựu chiến Ban Tuyên giáo Trung ương cần sâu sát, nắm bắt phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động về nguồn; làm tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ của Ban. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của Hội Cựu chiến binh đối với cán bộ công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên của Ban.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Hội CCB Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 và đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB trên. Kết quả, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Hội và bầu ra Ban chấp hành Hội CCB Cơ quan gồm 05 đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, đạo đức. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB cấp trên gồm 02 đồng chí./.

Duy Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

'Rừng' cờ hoa trên đường phố Thủ đô mừng kỳ tích U23 Việt Nam

Hoàn toàn không phải cổ tích, chiều 23/1, sau hơn 120 phút thi đấu và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam chính thức viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng đầy kịch tính U23 Qatar ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018.