Tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 khu vực phía Bắc

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; các báo cáo viên của Hội đồng lý luận Trung ương và hơn 500 đại biểu đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị của các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã về dự hội nghị.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong 6 chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; hội nhập quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; vấn đề dân tộc học và chính sách dân tộc. Hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến những nội dung trên.

Qua lớp tập huấn đã giúp các đồng chí là lãnh đạo ban tuyên giáo, lãnh đạo, giảng viên chuyên trách giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của sáu tài liệu giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vừa được biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Chu Tươi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.