Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 khu vực phía Bắc

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc

Báo cáo công tác giáo dục lý luận chính trị 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác lý luận chính trị tại các địa phương đã có nhiều cố gắng và có sự chuyển biến tích cực. Công tác lý luận chính trị của các tỉnh, thành ủy được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung, thời gian, mục đích yêu cầu. Việc giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị đã được cấp ủy các cấp chú trọng, tổ chức theo định kỳ, nền nếp. Việc kiểm tra phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của nhà trường trong hệ thống giáo dục ở địa phương, cơ sở đã được quan tâm.

Trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành ủy cũng đã tổ chức hội thi, thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hiện nay, Ban Tuyên giáo các cấp đang tích cực, khẩn trương hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận chính trị cũng còn những hạn chế như: việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới vào các tài liệu còn chậm; năng lực và nghiệp vụ giảng dạy của một số giảng viên chuyên trách còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa đáp ứng được yêu cầu; một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn khó khăn và bị động khi thực hiện kế hoạch mở lớp do các giảng viên kiêm chức bận công việc chuyên môn; phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn thiếu và chưa đồng bộ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm,  tham gia ý kiến về những thuận lợi,  khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giáo dục luận chính trị như nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho giảng viên chuyên trách của các trung tâm; có chế độ chính sách chi trả thù lao cho cán bộ, giảng viên kiêm chức, tiêu chí trung tâm bồi dưỡng chính trị chuẩn; đặc biệt là vấn đề sắp xếp lại tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, bất cập cho địa phương, cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm tiếp theo

Chu Tươi
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.