Công văn triệu tập Công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 3576  -CV/BTGTW

V/v triệu tập công chức tham dự kỳ thi

nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

 

- Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Nội chính Trung ương,

- Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương,

- Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đối ngoại Trung ương,

- Các vụ, đơn vị thuộc Ban

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 và Kế hoạch số 141-KH/BTGTW, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017. Sau khi xem xét kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Kế hoạch số 141-KH/BTGTW), có danh sách kèm theo.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Ngày 02-12-2017:

+ Sáng từ 07 giờ: công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi

+ Từ 07 giờ30 đến 08h30: khai mạc kỳ thi và hướng dẫn quy chế thi

+ Từ 08h30 đến 11h30: thi môn kiến thức chung (thi viết), thời gian 180 phút

+ Chiều từ 14h00: công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi

+ Từ 14h30 đến 16h00: thi môn Ngoại ngữ (thi viết), thời gian 90 phút

- Ngày 03-12-2017:

+ Sáng: 07h: Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi

+ Từ 08h00 đến 11h30: thi môn chuyên môn nghiệp vụ và tin học (thi trắc nghiệm trên máy tính, chia theo ca), thời gian 45 phút

2.2. Địa chỉ thi: Hội trường A, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

2.3. Lệ phí thi: Mức thu 500.000đ/người (năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt.

2.4. Danh sách phòng thi, lịch thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm và chuyên đề ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 sẽ được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử (địa chỉ: www.Tuyengiao.vn), ngày 23 tháng 11 năm 2017.

Ngoài 06 chuyên đề, thí sinh nghiên cứu Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 4, 5 Khóa XII.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm: quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi và Tổ giúp việc.

4. Công chức dự thi phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) trước khi vào phòng thi.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi nâng ngạch Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Tổ chức Cán bộ: đồng chí Đinh Hữu Bảo, Phó Vụ trưởng, số điện thoại liên hệ: 08045410, 0915074988; đồng chí Trương Thị Việt Anh, Trưởng phòng Chính sách, số điện thoại liên hệ: 080.45693, 0983094569). 

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng thi,

- Các Đơn vị có thí sinh dự thi,

- Các thành viên Ban Giám sát,

- Các thành viên Ban Coi thi,

- Tạp chí Tuyên giáo,

- Vụ TCCB (5b),

- Lưu HC.

T/L TRƯỞNG BAN

VỤ TRƯỞNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Quý

 

 


________________________________

Tải nội dung các tài liệu chuyên đề tại đây:
=> Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
=> Chuyên đề Một số vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay
=>Chuyên đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
=> Chuyên đề: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
=> Chuyên đề: Chế độ công vụ và quản lý công chức nhà nước

=> Chuyên đề: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

=> Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

  

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…