Đổi mới mạnh mẽ phương thức và tham mưu có hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết

Hội nghị giao ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.
Hội nghị giao ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Ngày 24/11, tại Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm 2017 với ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang... cùng lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam bộ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự ổn định, đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương… Ban Tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần làm cho mặt tích cực, tiến bộ trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều; việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sơ, tổng kết kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương còn chưa thường xuyên…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ đã báo cáo những kết quả đạt được, những hạn chế trong 6 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị các nội dung còn khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo để Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và tham mưu có hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội các tỉnh, thành phố; Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); tuyên truyền chương trình, kế hoạch hành động, kết quả việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tổ chức học tập chuyên đề năm 2018… Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; đổi mới việc cung cấp và định hướng thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác./.

Quốc Tuấn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…