Lào Cai: thảo luận, thông qua kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy – cơ quan được giao chủ trì tham mưu xây dựng thông qua dự thảo 02 kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII; Lãnh đạo Ban cán sự Đảng – UBND tỉnh thông qua dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 20 và 21 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tinh thần chung của các kế hoạch, chương trình hành động của Lào Cai là bám sát nội dung các Nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn tại tỉnh với cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với Nghị quyết số 18, Lào Cai chia lộ trình thực hiện thành 02 giai đoạn (2018 – 2020, 2021 – 2030), trong đó giai đoạn 2018 – 2020 tập trung cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan cấp tỉnh, huyện; thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm; sắp xếp, sáp nhập thu gọn hợp lý đầu mối; sắp xếp, giảm số lượng thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện thực tế; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Giai đoạn 2021 – 2030 tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thế, tiếp tục giảm 10% biên chế so với năm 2020. Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19, tỉnh tiếp tục đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế, quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí, chuyên môn, nghiệp vụ. Tiến hành phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ về tài chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, chuyển sang mô hình tự chủ về chi đầu tư, chi thường xuyên. Thể chế hóa cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 và 21, tỉnh Lào Cai xác định tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, giữ vững trình độ phát triển mức độ khá so với toàn quốc và mức độ cao so với các tỉnh miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân đạt trên 98% dân số; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% dân số với 12 loại vắc xin; đến năm 2030 cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét. Một số mục tiêu công tác dân số được tỉnh Lào Cai xác định đến năm 2030 là: đạt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,2%, quy mô dân số khoảng trên 828 vạn người; tỷ số giới tính khi sinh (trẻ trai/100 trẻ gái) là 109; tuổi thọ bình quân của người Lào Cai là 73 tuổi…

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết, các đại biểu tham dự hội nghị tại cấp tỉnh và huyện đã tham gia nhiều ý kiến. Các ý kiến tham gia tập trung vào một số nhóm vấn đề như: Cần xác định lộ trình thực hiện việc sát nhập, sắp xếp lại một số cơ quan như Trưởng Ban tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện, sát nhập Văn phòng cấp ủy cấp huyện với Văn phòng HĐND, UBND, Đài TT-TH huyện với Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao… cần khoa học, phù hợp với đặc thù độ tuổi cán bộ của từng địa phương nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, người lao động. Làm rõ một số nội hàm để có cách hiểu và thực hiện thống nhất như “kiêm” và “đồng thời”. Việc sát nhập xã cần có tiêu chí phù hợp giữa vùng thành thị, đồng bằng với vùng núi, biên giới…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và nhận thức đúng đắn của hầu hết các đại biểu ở các điểm cầu trong việc đóng góp vào các dự thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 6, đặc biệt là các nghị quyết số 18, 19 là những nghị quyết có tính cấp thiết, đặc biệt quan trọng, có liên quan trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị cấp ủy, tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, thủ trưởng cơ quan, tập thể cấp ủy cần nghiên cứu kỹ nghị quyết, căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cũng như tình hình thực tế để ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết thực hiện; xác định lộ trình, bước đi khoa học, hiệu quả, nhất là đối với các vấn đề lớn, phức tạp. Chú ý đến đề xuất, xác định khó khăn, vướng mắc, nguồn lực đáp ứng cho việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu ở cơ quan, đơn vị. Cùng với ý kiến tham gia trực tiếp tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi vể Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, làm căn cứ để các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm bảo đảm việc thực hiện các nghị quyết được hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành của tỉnh cần tập trung thực hiện 4 nhóm vấn đề đó là: Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; Làm tốt công tác tham mưu thực hiện; Tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát gắn với đôn đốc, hướng dẫn. 

Với sự tích cực, chủ động và quyết tâm cao, việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai hứa hẹn sẽ đạt chất lượng, hiệu quả./. 

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.